Tuetun asumisen yksikössä asukkaalla on tarvittaessa apu lähellä

Vuoden 2021 alussa käynnistynyt tuetun asumisen yksikkö tarjoaa nuorille aikuisille yksilöllistä, kunkin asukkaan tarpeisiin vastaavaa kokonaisvaltaista tukea. Yksikössä asuminen on itsenäistä, mutta apu ja tuki löytyy tarvittaessa läheltä.

Turun NMKY:n NMKY-Sosiaalipalvelut on tuottanut tukiasumista lastensuojelun avo- ja jälkihuollon asiakkaille jo vuodesta 1990. Koko 2010-luvun on tukiasumispalvelua jatkuvasti kehitetty vastaamaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita ja haasteita. Yhtenä tärkeänä ja kehitystä ohjaavana arvona on pidetty asiakaslähtöisyyttä. Esiin on noussut tämän myötä myös tarve nuorten aikuisten tuetulle asumiselle, jossa tuki ja ohjaus olisi toteutettu ja kohdennettu heidän haasteisiinsa vastaavalla ja heille soveltuvalla tavalla. Näistä lähtökohdista syntyi ajatus Tuetun asumisen yksiköstä.

Tuetun asumisen yksikkö tarjoaa tuettua itsenäistä asumista. Toiminta on suunnattu 18-30 -vuotiaille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen ja elämänhallintaan. Yksikkö toimii nuorten tuetun asumisen konseptin mukaisesti samassa kerrostalon rappukäytävässä, sisältäen alkuvaiheessa 12 asiakaspaikkaa ja neljän ohjaajan sekä toiminnasta vastaavan talojohtajan työpanoksen. Työntekijöiden tarjoaman tuen lisäksi asukas voi osallistua yksikön yhteiseen, viikoittaiseen toimintaan. Asunnot ovat tilavia ja valoisia kerrostaloasuntoja.

Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorelle aikuiselle yksilöllistä, hänen tarpeitaan vastaavaa kokonaisvaltaista tukea. Se, mitä tuki käytännössä tarkoittaa, määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. ”Tuki voi olla konkreettista apua arjen askareissa; kodin hoidossa, kaupassa käymisessä tai ruoanlaitossa, rahankäytössä, asioinnissa. Toisaalta tuki voi olla psykososiaalista, elämässä eteenpäin kannustavaa ja toivoa lisäävää rinnalla kulkemista” kertoo uudessa yksikössä talojohtajana toimiva Hanna Vahtola. ”Tuki voi olla myös sosiaalisia

taitoja vahvistavaa, kotoa ulospäin suuntaavaa yhdessä tekemistä. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen ovat keskiössä. Tavoitteet työskentelylle asetetaan asiakkaan kanssa, hänen lähtökohdistaan.”

Toiminta käynnistyi tammikuussa 2021, jolloin yksikössä aloitti neljä ohjaajaa, ensimmäiset kuusi asukasta muuttivat 8.1.2021 ja seuraavan viikon aikana kolme nuorta lisää. 1.2. asukkaita tulee olemaan 11 henkeä ja tällöin yhtä lukuun ottamatta yksikön kaikki paikat ovat siis jo käytössä. Käynnistymisvaiheessa sekä asukkaat että työntekijät vielä tutustuvat toisiinsa ja toiminta hakee muotoaan. ”Tunnelma talossa on innostunut, optimistinen ja työntäyteinen! Iloitsee talojohtaja Vahtola.

Turun NMKY:n NMKY-sosiaalipalvelujen tuetun asumisen yksikkö toimii Turun keskustan tuntumassa, Kaskenkadulla.

Lisätietoja: Talojohtaja Hanna Vahtola p. 050 468 0808 hanna.vahtola@ymca.fi ja Tuetun asumisen yksikön verkkosivulta