Tuetun asumisen yksikössä asukkaalla on tarvittaessa apu lähellä

Vuoden 2021 alussa käynnistynyt tuetun asumisen yksikkö tarjoaa nuorille aikuisille yksilöllistä, kunkin asukkaan tarpeisiin vastaavaa kokonaisvaltaista tukea. Yksikössä asuminen on itsenäistä, mutta apu ja tuki löytyy tarvittaessa läheltä.

Turun NMKY:n NMKY-Sosiaalipalvelut on tuottanut tukiasumista lastensuojelun avo- ja jälkihuollon asiakkaille jo vuodesta 1990. Koko 2010-luvun on tukiasumispalvelua jatkuvasti kehitetty vastaamaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita ja haasteita. Yhtenä tärkeänä ja kehitystä ohjaavana arvona on pidetty asiakaslähtöisyyttä. Esiin on noussut tämän myötä myös tarve nuorten aikuisten tuetulle asumiselle, jossa tuki ja ohjaus olisi toteutettu ja kohdennettu heidän haasteisiinsa vastaavalla ja heille soveltuvalla tavalla. Näistä lähtökohdista syntyi ajatus Tuetun asumisen yksiköstä.

Tuetun asumisen yksikkö tarjoaa tuettua itsenäistä asumista. Toiminta on suunnattu 18-30 -vuotiaille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen ja elämänhallintaan. Yksikkö toimii nuorten tuetun asumisen konseptin mukaisesti samassa kerrostalon rappukäytävässä, sisältäen alkuvaiheessa 12 asiakaspaikkaa ja neljän ohjaajan sekä toiminnasta vastaavan talojohtajan työpanoksen. Työntekijöiden tarjoaman tuen lisäksi asukas voi osallistua yksikön yhteiseen, viikoittaiseen toimintaan. Asunnot ovat tilavia ja valoisia kerrostaloasuntoja.

Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorelle aikuiselle yksilöllistä, hänen tarpeitaan vastaavaa kokonaisvaltaista tukea. Se, mitä tuki käytännössä tarkoittaa, määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. ”Tuki voi olla konkreettista apua arjen askareissa; kodin hoidossa, kaupassa käymisessä tai ruoanlaitossa, rahankäytössä, asioinnissa. Toisaalta tuki voi olla psykososiaalista, elämässä eteenpäin kannustavaa ja toivoa lisäävää rinnalla kulkemista” kertoo uudessa yksikössä talojohtajana toimiva Hanna Vahtola. ”Tuki voi olla myös sosiaalisia

taitoja vahvistavaa, kotoa ulospäin suuntaavaa yhdessä tekemistä. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen ovat keskiössä. Tavoitteet työskentelylle asetetaan asiakkaan kanssa, hänen lähtökohdistaan.”

Toiminta käynnistyi tammikuussa 2021, jolloin yksikössä aloitti neljä ohjaajaa, ensimmäiset kuusi asukasta muuttivat 8.1.2021 ja seuraavan viikon aikana kolme nuorta lisää. 1.2. asukkaita tulee olemaan 11 henkeä ja tällöin yhtä lukuun ottamatta yksikön kaikki paikat ovat siis jo käytössä. Käynnistymisvaiheessa sekä asukkaat että työntekijät vielä tutustuvat toisiinsa ja toiminta hakee muotoaan. ”Tunnelma talossa on innostunut, optimistinen ja työntäyteinen! Iloitsee talojohtaja Vahtola.

Turun NMKY:n NMKY-sosiaalipalvelujen tuetun asumisen yksikkö toimii Turun keskustan tuntumassa, Kaskenkadulla.

Lisätietoja: Talojohtaja Hanna Vahtola p. 050 468 0808 hanna.vahtola@ymca.fi ja Tuetun asumisen yksikön verkkosivulta

Turun NMKY:n Toimintaohjeet korona-aikana

Tämä ohjeistus on päivitetty 5.2.2021  ja tulee voimaan heti

Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä on antanut 19.1.2021 päivityksen 1.12.2020 alkaneisiin rajoitustoimenpiteisiin Varsinais-Suomessa alueella edelleen leviämisvaiheessa olevan koronavirusepidemian torjumiseksi. Turun NMKY noudattaa seuraavia toimenpiteitä ajanjaksolla 20.1.-28.2.2021:

* Ohjaajakoulutustoiminta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä, tai enintään 10 hengen ryhmissä.

* Rippikoulutoiminta toteutetaan etä- ja itseopiskeluna.

* Avoimet nuorten ja nuorten aikuisten illat siirretään myöhempään ajankohtaan.

* Partiotoiminta voi lasten harrastustoiminnan osalta jatkua Lounais-Suomen partiopiirin antaman ohjeistuksen mukaisesti.

* Yökoriksen pelivuorot lukuunottamatta MIHI-toimintaa on peruttu.

* Nuorten kohtaamispaikka Toivon avoin toiminta on peruttu – pienryhmätoimintaa on mahdollista jatkaa niin että 10 hengen ryhmäkoko ei ylity, kaikki läsnäolijat käyttävät kasvomaskia ja erittäin suurta huolellisuutta hygieniassa noudatetaan eikä lähikontakteja pääse syntymään.

* Maahanmuuttajapalvelujen kohtaava toiminta voi jatkua niin, että 10 hengen ryhmäkoko ei ylity, kaikki läsnäolijat käyttävät kasvomaskia ja erittäin suurta huolellisuutta hygieniassa noudatetaan eikä lähikontakteja pääse syntymään. Mahdollisuuksien mukaan kohtaamiset etäyhteydellä.

* Katusovittelun kohtaava toiminta voi jatkua niin, että 10 hengen ryhmäkoko ei ylity, kaikki läsnäolijat käyttävät kasvomaskia ja erittäin suurta huolellisuutta hygieniassa noudatetaan eikä lähikontakteja pääse syntymään. Mahdollisuuksien mukaan kohtaamiset etäyhteydellä.

* Koulusoputoiminta kouluissa voi jatkua oman harkinnan ja koulujen ohjeistuksen mukaan, kuitenkin niin, että koulusoputyöntekijät käyttävät kasvomaskia, erittäin suurta huolellisuutta hygieniassa noudatetaan eikä lähikontakteja pääse syntymään.

* Musiikkiopiston opetustoiminta jatkuu etäopetuksessa 28.2. asti.

* Kaikki kuorotoiminta sekä Aura Brass Bandin toiminta tauolla 28.2. asti.

* Kuntokämppä on avoinna 25.1.2021 alkaen 10 kävijälle kerrallaan erityisohjein.

* Alle 20 -vuotiaiden koripalloharrastus voi jatkua tekniikka ja lihaskunto ym. harjoituksina, mutta pelaaminen on tauolla. Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta on tauolla.

* Edustusjoukkue Kristikan osalta noudatetaan lajiliiton ohjeita.

* Sukellustoiminta, mukaan lukien snorkkelikerho on tauolla.

* Kaikille työntekijöille on vahva etätyösuositus työtehtävien mahdollistamissa rajoissa. Kaikessa asiakastyössä ja kohtaavassa työssä on käytettävä maskeja. Lähityössä olevat työntekijät pysyttelevät pääsääntöisesti omissa työpisteissään ja kulkemista toisten työpisteille vältetään.

* Toimistossa asiointia tulee välttää ja ensisijaisesti hoitaa asiat puhelimitse tai sähköpostilla.

* Juhlasalissa ja johtokunnanhuoneessa voidaan järjestää ainoastaan alle 10 hengen tilaisuuksia. Tällöinkin kaikkien läsnä olevien on käytettävä kasvomaskia ja erittäin suurta huolellisuutta hygieniassa noudatetaan ja huolehditaan siitä, ettei lähikontakteja pääse syntymään.

* Edustussauna on kiinni ja kaikki varaukset on peruttu.

 

Lisätietoja kaikissa ohjeistuksia koskevissa kysymyksissä pääsihteeri Satu Alaselta p. 040 828 9799 satu.alanen@ymca.fi

Turun NMKY:n uudeksi puheenjohtajaksi valittu Juha Lappalainen

Juha Lappalainen ja Paavo VilpoTurun NMKY:n puheenjohtajana vuodesta 2007 toiminut Paavo Vilpo luopuu tehtävästään vuoden 2020 lopulla. Yhdistyksen vuosikokous on 24.11. kokouksessaan valinnut uudeksi johtokunnan puheenjohtajaksi talousjohtaja Juha Lappalaisen. Lappalainen aloittaa tehtävässään vuoden 2021 alussa. 

Puheenjohtajuuden jättävä Paavo Vilpo on toiminut Turun NMKY:ssa 62 vuotta, vuodesta 1958 jolloin hän tuli partiolaiseksi Auran Tähti Pojat meripartiolippukuntaan. Näistä vuosista 42 Vilpo on kuulunut yhdistyksen johtokuntaan, toiminut varapuheenjohtajana 6 vuotta ja puheenjohtajana viimeiset 14 vuotta. ”Haikealtahan tämä puheenjohtajuudesta luopuminen tuntuu, Turun NMKY on aina ollut ja tulee olemaan myös jatkossa minulle erityisen tärkeää” kertoo Vilpo. Erityisiä asioita puheenjohtajuuden varrelta hän mainitsee mm. Harvan saaren leirikeskuksen rakennusprojektin käynnistämisen vuosina 2007-2008: ”silloin usein mietin että mitenköhän tästä taloudellisesti selviämme, olin jopa kauhuissani välillä! Mutta kaikki meni hienosti, Harvassa on nyt hienot puitteet leirien järjestämiseen ja yhdistyksen talous on kunnossa.”

Uudesta valitusta puheenjohtajasta Vilpolla on luottavainen olo ”Tunnen Juhan vuosikymmenten takaa, partiopoluilla olemme kohdanneet monenlaisissa haasteissa. Juha Lappalainen on oikealla tavalla tarkka ja hänellä on monipuolinen tuntemus Turun NMKY:n toiminnasta” hän summaa. ”Viime aikoina käymiemme keskustelujen perusteella olen aivan varma, että valinta on erinomainen!”.

Talousjohtaja Juha Lappalainen valittiin puheenjohtajaksi Turun NMKY:n syyskokouksessa 24.11. Vasta valittu puheenjohtaja Lappalainen on hänkin Auran Tähti Poika, ura Turun NMKY:ssa on alkanut partiolaisena ATP:n riveissä vuonna 1972, 48 vuotta sitten. ”Koen ikään kuin palaavani juurilleni, Turun NMKY on minulle henkinen koti, se on antanut minulle paljon” hän miettii. Lappalaisella on kokemusta monenlaisista rooleista yhdistyksessä katkeamatta vuodesta 72 tähän päivään asti: ”olen toiminut sekä vapaaehtoisena, luottamustoimissa että työntekijänä vuosien aikana. Edelleen olen jäsen Auran Tähti Pojissa ja Turun NMKY:n suunnistusjaostossa”. Juha Lappalainen arvelee, että saappaat, jotka Paavo Vilpo jättää ovat isot. ” Muiden johtokunnan jäsenten tuella uskon kuitenkin tehtävästä selviäväni ja ikipartiolaisena ainakin ’lupaan tehdä parhaani’!” Lappalaisen tehtävä puheenjohtajana alkaa vuoden 2021 alussa.

Lisätietoa:

Pääsihteeri Satu Alanen p. 040 828 9799 satu.alanen@ymca.fi

Tietoa COVID-19 -viruksen aiheuttamista toimenpiteistä Turun NMKY:n toimintaan

Turun NMKY seuraa valtakunnallista koronavirustilannetta ja noudattaa toimissaan ja toiminnassaan THL:n ja alueellisen viranomaisen ohjeistuksia. Toiminnassamme pyrimme aktiivisesti estämään viruksen leviämistä.

Koska Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian kiihtymisvaiheeseen, haluamme muistuttaa suosituksista joita alueelle on annettu ja joita tulee noudattaa myös Turun NMKY:n kaikessa toiminnassa:

· kasvomaskia eli suunenäsuojainta on suositeltua käyttää kaikessa toiminnassa, jossa riittävää 1-2 metrin etäisyyttä ei voi noudattaa (toistaiseksi maskisuosituksen ikäraja on 15 vuotta). 

Lisäksi voimassa ovat jo aiemmin annetut ohjeet erityisen tarkan hygienian noudattamisesta ja kaikkien osallistujien turvallisuudesta huolehtimisesta.

Jokainen toimintaryhmä voi myös tehdä omat ylläolevaa ohjeistusta tiukemmat toimintaohjeistuksensa koskien omaa toimintaansa.

—————

 

28.10. Johtokunta on antanut ohjeistuksen koronakäytänteistä yhdistyksen toiminnassa

3.11. alkaen kaikki Yökoris-vuorot on peruttu loppu vuodelta. Toiminnan jatkumisesta tammikuussa tiedotetaan erikseen! (päivitetty 19.11.)

 

 

Seuraamme kehittyvää koronatilannetta jatkuvasti ja tiedotamme mahdollisista lisätoimenpiteistä sekä sähköpostilla että verkkosivuillamme.

Turun NMKY:n syyskokous 24.11.2020 klo 18

Turun NMKY:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 24.11.2020 klo 18 yhdistyksen juhlasalissa osoitteessa Sirkkalankatu 27, Turku

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§:ssa mainitut asiat.

 

Kokouksessa EI ole kahvitarjoilua. Kokoukseen osallistuvien tulee käyttää kasvomaskia.

Tervetuloa!

NMKY-tukiasunnot kasvaa ja kehittyy!

Turun NMKY on osana sosiaalitoiminnan sektoriaan tuottanut tuettua asumista lastensuojelun avo- ja jälkihuollon asiakkaille jo vuodesta 1990. 2010-luvun aikana nuorten tuettu asuminen on kasvanut ja kehittynyt. Kasvun myötä esiin on noussut tarve astetta tuetummalle, jo täysi-ikäisten nuorten aikuisten tarpeisiin vastaavalle tuetulle asumiselle. Tästä lähtökohdasta syntyi ajatus Tuetun asumisen yhteisöstä.

Tuetun asumisen yhteisö on suunnattu 18-30 vuotiaille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen ja elämänhallintaan. Yhteisö toimii nuorten tuetun asumisen konseptin mukaisesti samassa kerrostalon rappukäytävässä, sisältäen alkuvaiheessa 10 asiakaspaikkaa ja kolmen ohjaajan sekä toiminnasta vastaavan talojohtajan työpanoksen. Asunnot ovat tilavia ja valoisia kerrostaloasuntoja.

Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorelle aikuiselle yksilöllistä, hänen tarpeitaan vastaavaa kokonaisvaltaista tukea. Se, mitä tuki käytännössä tarkoittaa, määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. Tuki voi olla konkreettista apua arjen askareissa; kodin hoidossa, kaupassa käymisessä tai ruoanlaitossa, rahankäytössä, asioinnissa. Toisaalta tuki voi olla psykososiaalista, elämässä eteenpäin kannustavaa ja toivoa lisäävää rinnalla kulkemista. Tuki voi olla myös sosiaalisia taitoja vahvistavaa, kotoa ulospäin suuntaavaa yhdessä tekemistä. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen on keskiössä. Tavoitteet työskentelylle asetetaan asiakkaan kanssa, hänen lähtökohdistaan.

Yhteisön työntekijät työskentelevät kahdessa vuorossa ja ovat paikalla arkisin klo 8-20. Viikonloppuisin paikalla on yksi työntekijä, yhdessä vuorossa. Yöpäivystystä tuetun asumisen yhteisössä ei ole. Työntekijöiden tarjoaman tuen lisäksi asukas voi osallistua yhteisön yhteiseen, viikoittaiseen toimintaan.

Tuetun asumisen yhteisön toiminta käynnistyy virallisesti tammikuussa 2021. Yhteisö toimii osoitteessa Kaskenkatu 10, 20700 Turku. Tutustumaan ovat tervetulleita sekä työntekijät että mahdolliset asiakkaat lokakuusta lähtien!

Kristikan ritarien kausi 2020-2021 on käynnistynyt

Kristika Turku on aloittanut kautensa kahdella maukkaalla voitolla. Kauden avauspelissä kaatui vieraskentällä nuorten maajoukkuepelaajista koostuva sarjan  kestomenestyjä HBA. Suomen suurimpiin koripalloseuroihin kuuluva Tapiolan Honka joutui viime lauantaina toteamaan Turun NMKY:n edustusjoukkueen hyvän vireen.

Kristikan pelissä näkyy jo paljon hyviä asioita, joukkueessa on hyvä henki ja yhteenkuuluvuuden tunne näkyy isosti joukkueen arjessa.

Kristika Turku kaudella 2020-2021:

 

Kristika Turun seuraava kotiottelu on 5.11.2020 kello 18:30 Kupittaan palloiluhallissa Tampereen Pyrintöä vastaan.

Ohessa ohjeistusta turvalliselle ottelutapahtumalle:

  • Tule vain terveenä peliin
  • Lataa Koronavilkku kännykkääsi
  • Käytä kasvomaskia
  • Yski ja aivasta hihaan
  • Pidä turvavälit (+1 m)
  • Muista ylläpitää hyvää käsihygieniaa
  • Kunnioita turvavälejä urheilijoihin ottelutapahtumassa ja sen jälkeen
  • Jos koet itsesi ottelun aikana sairaaksi, lähde kotiin
  • Noudata ottelujärjestäjän ohjeita

Nähdään Kupittaan hallilla ja tehdään yhdessä Kristika Turulle menestykäs koripallokausi 2020-2021!

Ohjaajakoulutusviikonloppu Harvassa, Erakossa ja merellä

24.-25.10 Vietettiin Turun NMKY:n ohjaajakoulutuksen syksyistä koulutusviikonloppua. Heinänokassa riitti vilskettä ja vilinää, kun ohjaajakoulutuksen kaikki ikäluokat valmistautuivat koulutusviikonloppuun. Liukkaalla laiturilla nähtiin myös pari tyylikästä mahalaskua… Isoskoulutettavat suuntasivat Harvaan, apujohtajat Erakkoon ja semijohtajat Vihuriretkelle.

Nuoria kentällä

Apujohtajat harjoittelivat Erakossa erätaitoja käytännössä. Ohjelmaan kuului mm. yöpymistä kaminateltassa, ruuanlaittoa nuotiolla ja Trangioilla sekä nykyihmiselle harvinaista selviytymistä ilman sähköä ja juoksevaa vettä.

Semijohtajien viikonloppuun kuului hieman navigoinnin teoriaa, mutta ennen kaikkea veneilyä Vihurilla. Kaikki pääsivät harjoittelemaan navigoimista, ruorihenkilön hommia ja laituriin ajoa etuperin ja peruuttaen. Semijohtajat yöpyivät Varvsholmenissa. Lue lisää…

Harvassa isosten viikonloppua aloiteltiin kirkonrotalla ja muilla pihapeleillä. Myöhemmin päivällä päästiin kokeilemaan uutta peliä, Vihreän timantin metsästystä. Afrikan tähteä jäljittelevässä pihapelissä joukkueet etsivät ympäristöön piilotettuja lappuja ja suorittivat niissä annettuja tehtäviä, jotka liittyivät kestäviin elämänarvoihin. Lopulta voittajajoukkue löysi vihreän timantin ja voitti pelin.

Isosten lauantai-illan viimeinen ohjelmanumero oli perinteinen isoskoulutukseen kuuluva ryhmätehtävä. Sen parissa kuluikin useampi tunti, joiden aikana käytiin läpi hyvin laaja tunneskaala…

Sunnuntaina tuntui, että viikonlopun tavoitteeseen oli päästy kaikkien koulutusryhmien osalta: isosporukka oli ryhmäytynyt, apujohtajat olivat saaneet kokemuksen syksyisestä yöretkestä ja semijohtajat olivat päässeet huristelemaan Vihurilla.

Viikonlopun tapahtumat muistiin kirjasi nuorisotoiminnan harjoittelija Meri Hallikainen ( ja apu- ja semijohtajien osalta Mika Wallin)

Nuorisotyön ammattilainen tuo kouluille ja vanhemmille apua konfliktitilanteiden selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn

Koulukiusaaminen on noussut otsikoihin ikävien tapahtumien myötä ja aihe on herättänyt keskustelua monelta eri kannalta. Mielipiteitä on noussut siitä, kenen on puututtava, puututaanko riittävän ajoissa ja riittävätkö ammattilaisten resurssit laajenevan ongelman hoitamiseen. Turun NMKY:n katusovittelu- ja koulusopuhankkeilla on toimivia työmenetelmiä sekä kiusaamisen ja muiden konfliktien ennaltaehkäisyyn, että korjaamiseen. Hankkeet tekevät työtä lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan toimivien aikuisten, ammattilaisten ja huoltajien kanssa. Menetelminä käytetään ryhmien tai koko luokkien yhteishengen, ja vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämistä sekä nopeaa reagointia nuorten välisiin konflikteihin katusovittelun avulla.

Turun NMKY on tehnyt vuodesta 2018 alkaen työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi kahdessa erillisessä hankkeessa.

KouluSopu -hankkeen tavoitteena on, että nuorisotyöntekijät toimivat koulun henkilökunnan tukena koulukiusaamisen vastaisessa työssä ja sen ehkäisyssä. Menetelminä KouluSovussa käytetään ryhmien tai koko luokkien yhteishengen sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämistä.

Lasten ja nuorten välisiin konflikteihin johtavat usein puutteelliset ongelmanratkaisutaidot; vuorovaikutustaidot ovat monella lapsella heikot ja tunteiden hallinta ja käsittely on vierasta.

Tilanteet kouluissa voivat olla kaveriporukoiden tai koko luokkien välisiä riita- tai konfliktitilanteita, joihin etsitään ratkaisuja osapuolten kuulemisen, keskustelujen ja ryhmäyttämisharjoitusten avulla sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisellä.

Kuten viime aikoina on mediassa tuotu esille, opettajat ovat usein ylityöllistettyjä ja luokkakoot ovat todella suuria, joten opettajat voivat kokea jäävänsä yksin haasteellisten oppilaiden kanssa. Hankkeiden kautta onkin huomattu ulkopuolisten nuorisotyöntekijöiden avun olleen monesti suureksi avuksi luokan konfliktien purkamisessa.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen ja sosiaalisen median mukanaolo tapahtumissa (mm. rikosten kuten pahoinpitelyiden kuvaaminen ja jakaminen eri kanavissa) ovat nykyään myös vahvasti läsnä. Siksi onkin entistä tehokkaammin puututtava ennaltaehkäisevästi myös näissä kanavissa tapahtuvaan kiusaamiseeen ja yleisesti niissä käyttäytymiseen. Asioita tulee käsitellä lasten ja nuorten kanssa jo ennen tilanteiden kärjistymisiä ja kertoa tekojen oikeat nimitykset ja seuraamukset.

Katusovittelu -hanke reagoi nopeasti jo syntyneisiin konfliktitilanteisiin niin, että kaikki osapuolet tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi. Katusovitteluun tulee usein tapauksia koulukiusaamisen nimellä, mutta sovittelussa asioissa käytetään oikeita nimityksiä: mm. pahoinpitely on rikos ja väkivaltaa, tappouhkaus on laiton uhkaus. Sovittelussa ei nimetä kiusaajia ja kiusattuja, eikä jaeta rangaistuksia, vaan ajatuksena on tilanteen kokonaisvaltainen selvittäminen ja konfliktin loppuminen. Mukaan sovitteluun otetaan myös huoltajat. Osallistuminen on vapaaehtoista, nuorelle tarjotaan sovittelun kautta mahdollisuus kantaa vastuu teoistaan ja ymmärtää tekonsa vaikutukset. Toisaalta tavoitteena on myös ehkäistä tilanteiden uusimista ja tarjota kaikille osapuolille mahdollisuus tulla kuulluksi ja saada tukea. Katusovittelu tekee tiivistä yhteistyötä mm. poliisin ja sovittelutoimiston kanssa.

Molemmissa Turun NMKY:n hankkeissa tavoitteena on tuoda tilanteeseen ulkopuolisen ammattilaisen tuki. Siinä missä Koulusopu-hanke tarjoaa apua koulussa tapahtuvaan toimintaan, Katusovittelu tarjoaa koulujen toimintoja täydentävää toimintaa. Kokonaisuuden tavoitteena on nuorisotyön keinojen ja ammattilaisten avulla tuoda yksi taho mukaan työhön sitä vastaan, että tilanteet kouluissa ja vapaa-ajalla kärjistyisivät ja toisaalta että kaikki kokisivat, että epäkohtiin puututaan aina tilanteen vaatimalla tavalla.

KouluSopu -hankkeen rahoittaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet ja Katusovittelu -hankkeen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Lisätietoja:

Sovittelukoordinaattori Paula Nurminen p. 050 340 6703 paula.nurminen@ymca.fi

Ray Ailus aloitti Turun NMKY:n nuorisokoripallon kehittäjänä: meidän tehtävämme on olla mahdollistamassa erilaisia pelaajan polkuja

Ray ”Reiska” Ailus, kukas sä oot?

Olen Ray, Helsingin NMKY:n kasvatti, stadin kundi ja namikalainen siis jo 80-luvun alusta. Koripalloura alkoi äidin ”pakottamana” – ehkä hiukan veri velvoitti koska isä pelasi aikoinaan edustusjoukkueessa. Mutta kaverit saivat jatkamaan. Ja vaikka kuulostaa ehkä jopa kliseiseltä, kyllä namikalaisuudessa oli – ja on edelleen – jotain sellaista mitä on vaikea selittää. Ehkä se on yhteisöllisyys? Mutta siis siksi edelleen, taas ja nyt täällä.

Tässä välillä olen ehtinyt kerätä kokemuksia myös monesta muusta suomalaisesta seurasta: pelaajana Tapiolan Hongasta, Tampereen Pyrinnöstä, Uudenkaupungin Korihaista ja valmentajana Turun Riennosta, Uudenkaupungin Korihaista, Kotkan KTP:sta, Joensuun Katajasta ja myös ruotsalaisesta Solnasta.

Aloitit pari viikkoa sitten nuorisokoripallon kehittäjänä. Mikä on sun missiosi tässä tehtävässä?

Ensinnäkin haluan sanoa, että en ole tullut tekemään ja toteuttamaan mitään missiota täällä yksin. Mutta sellainen ajatus mun päässäni on ollut, että haluan olla kehittämässä turkulaista koripalloa kentällä ja kentän ulkopuolella. Nimenomaan turkulaista – mä olen turkulaistunut tässä vuosien varrella tehokkaasti, vaikka nämä täällä (Ronde) pitävät mua edelleen välillä stadilaisena, ehkä ihan tahallaan.

Tuo namikalaisuus herättää edelleen kiinnostusta, mielelläni teen työtä myös sen korostamiseksi edelleen, yhteistoiminnan järjestäminen sekä meidän Turun NMKY:n toimintojen kesken ja toisaalta Suomen NMKY-kentän kesken. Sitä on kyllä ollutkin, mutta voisiko olla vielä enemmän tai erilaisella twistillä? Voisiko meitä kaikkia yhdistävät kristilliset arvot jotenkin näkyä?

Yksi tärkeistä tehtävistäni on vaikuttaa pelaajan kasvuun, minkälaisia pelaajan polkuja pelaajillemme mahdollistamme. Polku pikkususista joko edustusjoukkueeseen, valmentajaksi, harrastekoripallon pariin, polkuja on erilaisia ja meidän tehtävämme on tukea pelaajaa polullaan. Ja samoin myös valmentajan polku on tärkeä, sen kehittymisessä haluan myös olla tukena.

Sinun on tarkoitus olla mukana myös turkulaisessa koulumaailmassa, yläkoululaisten koulussa tapahtuvan lajivalmennuksen parissa, mitä se tarkoittaa? 

Tämä on vielä käynnistymisvaiheessa, mutta tarkoituksena olisi siis osallistua valmennukseen Luostarivuoren yläkoulussa. Siellä opiskelee yläkoululuokilla urheilijoita, joiden lajina on koris. Tässä vaiheessa pelaajanpolkua yläkouluikäisille ja myös heidän vanhemmilleen on tärkeää tuoda esille, että koulun ja pelaamisen yhdistäminen on mahdollista. Nämä tukevat parhaimmillaan toisiaan, eivät syö. Tämä kaikki liittyy elämänhallintaan. Koripallo, kuten kaikki lajit, ovat paljon muutakin kuin pelkää pelaamista ja treenaamista – joukkueella on säännöt, siihen kuuluvilla on vastuut ja velvollisuudet. Nämä ovat laajemmin tulkittuna elämäntaitoja.

Minkälainen on sinun ensikosketuksesi Turun NMKY:n työyhteisöön?

Nyt on vielä vähän vaikea sanoa, olen ollut valtaosan ensimmäisistä viikoistani muualla. Mutta ensifiilikset ovat että hyvä meininki tuntuu olevan – uskon että viihdyn!

Turun NMKY:n työntekijät toivottavat Reiskan tervetulleeksi porukkaan!