Turun NMKY:n koripallo vahvistaa osallistumistaan Turun kouluissa – Ray Ailus valmentajaksi Turun seudun Urheiluakatemiaan

Turun NMKY:n koripallovalmennuksen strategiana on ollut lähivuosina vahvistaa asemaansa pelaajan kasvupolulla. Nyt urheiluakatemian kanssa vahvistuvan yhteistyön kautta tämä kulkeminen sekä helpottuu että monipuolistuu. Turun NMKY täydentää Turun Seudun Urheiluakatemian koripallon lajivalmennusta Ray Ailuksen osaamisella.

Turun Seudun Urheiluakatemia on turkulaisten urheiluseurojen, koulujen, urheilijoiden, lajiliittojen ja Turun kaupungin yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on tarjota urheilijalle mahdollisimman hyvät olosuhteet harjoittelun ja opiskelun yhteensovittamiseen. Akatemian valmentajat ovat alansa alueellisia huippuja.

Turun Seudun Urheiluakatemian koripallon lajivalmennus on täydentynyt Turun NMKY:ssa nuorisokoripallon kehittäjänä työskentelevällä koripallon ammattilaisvalmentajalla Ray Ailuksella. Ailus toimii myös maajoukkuevalmentajana ja hänellä on kymmenien vuosien kokemus huippuvalmennuksesta sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Ray Ailuksella on pitkä ja monipuolinen valmentajahistoria

Turun NMKY:lle tämä yhteistyön lisääminen on merkityksellistä: ” on erityisen hienoa, että olemme jatkossa mukana myös akatemiavalmennuksessa. Tämä lisää meidän mahdollisuuksiamme olla mukana pelaajan kasvamisen polulla mahdollisimman tiiviisti ja aktiivisesti” summaa Turun NMKY:n urheilusihteeri Juha ”Ronde” Ruohonen. ”Tarkoituksenamme on lisäksi kehittää kokonaisvaltaisesti alueen koripallokulttuuria ja koripallotoiminnan tasoa ja yhteistyö akatemian kanssa auttaa myös tässä tavoitteessa.”

Turun NMKY:n pelaajia on akatemiassa ollut viime vuosina vaihteleva määrä, mutta tähän toivotaan samalla muutosta. ”Toivottavasti tuttu valmentaja lisää namikalaisten pelaajien kiinnostusta hakeutua liikuntapainotteisiin kouluihin ja sitä kautta akatemian valmennukseen” tuumii valmentajana aloittanut Ailus. ”Akatemia lisää paitsi harjoittelumahdollisuuksia, mutta auttaa myös löytämään urheilullista elämäntapaa. Urheilun kautta on mahdollisuus oppia paljon hyödyllisiä asioita koko elämää varten” Ray Ailus jatkaa.

Yläkouluikäisille Turun seudun urheiluakatemia antaa mahdollisuuden aamutreeneihin ja erityisiin fysiikkaharjoituksiin. Lisäksi ns. akatemian avoimet treenit tuovat viikoittaiset iltapäivän lisätreenit viikko-ohjelmaan. Yläkoulussa urheilijan on mahdollista saada lisävalmennusta oman seurassa tapahtuvaan valmennukseen. Akatemiavalmennus on enemmän henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämistä ammattivalmentajan kanssa. Tämä on jo ikään kuin ensimmäinen ikkuna huippu-urheilijan elämään.

Lukiolaisille aamuharjoituskertoja on useammin. Lisäksi lukiossa huippu-urheilijoiden kesken muodostuu kohtaamisia yli lajirajojen, tämä mahdollistaa kokemusten vaihdon ja vertaistuen saamisen koskien urheilijaelämää.

Kuvassa liikuntaluokalle valituksi tulleet Jurmo, Lasse ja Jonathan

Liikuntapainotteiselle luokalle pääseminen ei ole itsestään selvää, vaan urheilullinen elämäntapa ja hyvä koulumenestys ovat edellytyksenä valinnalle. Yläkoulussa valintaan vaikuttaa menestyminen soveltuvuuskokeessa. Ensi syksynä Luostarivuoren koulun liikuntapainotteisella luokalla aloittavat kuusi Turun NMKY:n U13-joukkueen pelaajaa: Lasse Sellman, Jonathan Grönroos, Jurmo Lahti, Peter Santos, Elmeri Talvitie ja Pepe Alamiekkaoja. Turun NMKY onnittelee poikia menestyksestä!

 

Terveiset täältä uudesta asumispalveluyksiköstä!

Kuvassa tuetun asumisen yksikön työntekijät: Iina Salminen, Jale Amirkhani, Ville Vähämäki ja Minna Martin

 Aloitettiin ohjaajan työt täällä Kaskenkadulla tammikuun alussa kolmen sosionomin, toimintaterapeutin ja esimiehen voimin. Ilolla ja innolla aloitimme työskentelyn uudessa yksikössä nuorten tukena ja rinnalla kulkijana. Meidän ohjaajien työtehtävät vaihtelevat laidasta laitaan ja jokainen työpäivä on erilainen. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan ja se muotoutuu asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yhden asiakkaan kohdalla tuki voi olla ohjaamista asumisessa ja rahankäytössä. Toisen kohdalla tuki voi tarkoittaa kotoa ulospäin suuntaavaa yhdessä tekemistä. Pyrimme tukemaan asiakkaita mahdollisimman itsenäiseen asumiseen. 

Tässä pienet esittelyt meistä itsemme kertomina:

Jale: Olen koulutukseltani sosionomi ja työskennellyt vuosia lastensuojelussa ennen siirtymistä Turun NMKY:n tuetun asumisen yksikköön. Työskentely nuorten kanssa on lähellä mun sydäntä, ja olenkin äärettömän kiitollinen siitä, että saan kulkea nuoren rinnalla tämän itsenäistymisen polulla. Ja mitä parasta, tätä työtä voi tehdä omalla persoonalla ja huikean työporukan voimin!

Iina: Koulutukseltani olen Sosionomi (AMK) ja aiemmin olen ollut töissä muutamassa eri erityispuolen asumisyksikössä. Työssäni tärkeää on asiakaslähtöisyys, kyky ymmärtää, että jokaisella nuorella on omat tarpeet ja tavoitteet itsenäisempään elämään tähdätessä. Koen, että teemme tärkeää sekä merkityksellistä työtä nuorten hyväksi ja haasteista huolimatta työ on erittäin palkitsevaa. Hyvä työporukka ja kannustava esimies ovat ehdottomasti tämän työn helmiä 😊 

Ville: Koulutukseltani olen Sosionomi. Vuodesta 2010 lähtien olen toiminut erilaisissa ohjaajan tehtävissä lastensuojelussa sekä vammaispalveluissa.  Täällä NMKY:n asumispalveluyksikössä pääsen ohjaamaan nuoria aikuisia kohti itsenäisempää elämää.  Minusta työssäni tärkeintä on auttaa nuoria löytämään vahvuuksiaan ja treenaamaan heikkouksiaan niin, että itsenäinen elämä olisi joskus mahdollista.  

Minna: Ammatilliselta koulutukseltani olen toimintaterapeutti ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, mahdollisimman itsenäisen ja oman näköisen hyvän elämän tavoite on aina ollut asiakastyöni keskeisin tavoite. Tätä tavoitetta yhdessä asiakkaideni kanssa olen päässyt toteuttamaan niin terveydenhuollossa, kuntoutuksessa, työllisyyspalveluissa kuin asumispalveluissakin. Turun NMKY:n tuetun asumisen yksikköön tulin Aivoliitolta; tehostetun palveluasumisen asumispalveluista nuortentalosta, Hirvensalosta. 

Turun NMKY:ssa 9.8. alkaen voimassa olevat koronaviruksen ehkäisemiskäytännöt

Tämä ohjeistus on päivitetty 9.8.2021  ja tulee voimaan heti

Varsinais-Suomi on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen 3.8. ja tämän seurauksena on Turun NMKY:n toiminnassa voimassa seuraavat käytännöt:

Sisätiloissa yli kymmenen (10) henkilön ja rajatuissa ulkotiloissa yli viidenkymmenen (50) henkilön tilaisuudet on järjestettävä niin, että osallistujien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Jotta lähikontaktit pystytään todellisuudessa välttämään, Turun NMKY:n toimitiloissa on voimassa seuraavat henkilömäärärajoitukset:

  • Juhlasali 30 hlö
  • Juhlasalin kahvio 10 hlö
  • Johtokunnanhuone 12 hlö
  • Loungen neuvotteluhuone 6 hlö

Yhdistyksen edustussaunatilat ovat toistaiseksi poissa käytöstä.

 

Maskisuositus on voimassa vuoden loppuun asti.

Mihinkään tiloihin ja tapahtumiin ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Asiointi työntekijöiden kanssa suositellaan hoidettavaksi sähköisesti tai puhelimitse. Jos kohtaaminen on tarpeellista, täytyy varmistaa työntekijän paikallaolo.

 

Nämä ohjeet on laadittu, jotta voimme jatkaa toimintaamme ja tapahtumiemme toteuttamista Turun NMKY:ssa vastuullisesti turvaten jokaisen käyttäjän ja toimintaan osallistujan turvallisuuden ja terveyden.

Reagoimme koronatilanteen muutoksiin ja tarkennamme ohjeita tarpeen mukaan.

Tärkeintä on nyt huolehtia vastuullisesti sekä osallistujien ja luottamushenkilöiden että työntekijöiden turvallisuudesta.

 

Lisätietoja kaikissa ohjeistuksia koskevissa kysymyksissä pääsihteeri Satu Alaselta p. 040 828 9799 satu.alanen@ymca.fi

Liikkeellä hyvää oloa!

Vuoden 2021 alussa käynnistyneen Liike-hankkeen toiminnan avulla etsitään, aktivoidaan ja liikutetaan 16–29-vuotiaita liikuntatoiminnan ulkopuolelle jääviä nuoria. Samalla luodaan keinoja, joilla liikunnan avulla myös kokonaisvaltainen hyvinvointi, toiminta ja työkyky lisääntyvät ja elämän laatu paranee.

Liike-hanke luo keinoja, joilla tavoitetaan kohderyhmään kuuluvia nuoria, lisätään heidän aktiivisuuttaan ja järjestetään turvallista liikuntatoimintaa. Nuorille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet liikuntaan ja sitä kautta tasoitetaan hyvinvointieroja väestössä. Toiminnalla tavoitellaan pieniä muutoksia arjessa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä.

Kohderyhmän nuoret jäävät liikuntatoiminnan ulkopuolelle moninaisista syistä. He voivat olla yksinäisiä, koulun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa. Liikkumattomuuden taustalla voi olla mm. kavereiden puute, vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet sekä rahan ja sosiaalisten taitojen puute. Liike-hankkeessa nuoret saavat yksilöllistä tukea liikkeen lisäämiseen omassa arjessa ja itselle ominaisella tavalla sekä paineettoman harrastusyhteisön muista toimintaan hakeutuneista nuorista.

Hanketyöntekijänä eli liikuntaetsivänä Turun NMKY:ssa toimii Tanja Adel, jolla on pitkä kokemus sekä psykiatrisesta sairaanhoidosta että liikunnasta. Tanjan arkeen liikunta kuuluu aktiivisesti sekä liikkujana, että liikuttajana. Hän on aiemmin vastannut yleisurheilukoulun toiminnan pyörittämisestä sekä valmentamisesta ja vetänyt erilaisia ryhmäliikuntatunteja. Tanjan ammatillinen osaaminen tulee sairaanhoitajan töistä, joita hän on tehnyt mielenterveyspuolella yli kymmenen vuoden ajan. Tanja opiskelee samanaikaisesti myös psyykkiseksi valmentajaksi.

Toiminnan myötä nuorella on mahdollisuus osallistua yksilötoimintaan, pienryhmäaktivointiin ja/tai ryhmäliikuntaan. Myös digitoimintaa hyödynnetään.

Yksilötoiminnassa mietitään hanketyöntekijän kanssa luontevat paikat lisätä aktiivisuutta (esimerkiksi istumista vähentämällä, kävelyä/pyöräilyä/portaita suosimalla, kotiharjoittelua toteuttamalla, hankkeen toimintaan osallistumalla). Yksilötoiminnassa hanketyöntekijä on nuoren rinnalla liikkumassa, hän rohkaisee, auttaa, neuvoo sekä opastaa nuorta. Mukaan voidaan ottaa myös psyykkistä valmennusta, mikäli nuori kokee sen itselleen tarpeellisena.

Yksilötoiminnan rinnalla tai sen jälkeen on mahdollista käydä pienryhmäaktivoinnissa ja/tai ryhmäliikunnassa, joita hanketyöntekijä myös ohjaa. Pienryhmäaktivoinnin ja ryhmäliikunnan tarkoituksena on mahdollistaa tuen tarpeessa olevien nuorten keskinäinen kohtaaminen ja toiminnallinen yhdessä olo sekä saada esille liikunnan ilo.

Ryhmätoiminnoissa huomioidaan osallistujien toiveet, toimintaympäristönä voivat olla mm. liikuntatilat, ulkoliikuntapaikat ja luonto. Liikuntamuotoina voivat olla esimerkiksi erilaiset juoksuharjoitteet, kehonpaino-harjoittelu, kehonhuolto, toiminnallinen harjoittelu. Pienryhmäaktivoinnissa ja ryhmäliikunnassa on mahdollisuus saada itselle toiminnan kautta kaveri myös vapaa-ajan omatoimiseen liikkumiseen.

Mukaan toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä Liikuntaetsivään. Yhteyttä voi ottaa joko nuori itse tai hänen verkostonsa nuoren luvalla. Yhdessä sovitaan alkutapaaminen, jossa kartoitetaan nuoren tarpeet ja sovitaan etenemissuunnitelmasta.

Liike-hanke on Suomen NMKY-liiton hallinnoima ja koordinoima hanke, jota toteutetaan neljän osahankkeen kautta pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Liike-hankkeeseen ohjaudutaan osahankkeita toteuttavien organisaatioiden ja paikallisten yhteistyökumppaneidensa kautta.

Lisää Liikkeelle-hankkeesta verkkosivuilla

Lisätietoja:

Liikuntaetsivä Tanja Adel tanja.adel@ymca.fi p. 050 336 2748

Turun NMKY -YMCA Turku auttaa harrastajiaan kausimaksujen alennuksella

Covid19-viruksen saapumisesta Suomeen on kulunut vuosi. Virus laajeni pandemiaksi ja pandemian kesto yllätti. Turun NMKY:ssä koettiin valtava digiloikka toimintaryhmien vetäjien ja työntekijöiden kehittäessä välittömästi koronarajoitusten tullessa voimaan erilaisia keinoja lasten ja nuorten monipuolisen harrastustoiminnan jatkumiseksi verkossa, etänä ja ulkona.

Henkisesti poikkeusaika on kuitenkin koetellut erityisesti lapsia ja nuoria, kun esimerkiksi normaalit kaveruussuhteet, kavereiden kanssa liikkuminen ja arkiliikunta jäivät etäkouluun siirtymisen myötä tauolle. Harrastustoiminta verkossakin toteutettuna on tuonut arkeen sekä vaihtelua että kohtaamisia ja ohjattua toimintaa. Esimerkiksi Turun NMKY:n musiikkiopistossa musiikin solistinen opetus toteutettiin kevään aikana verkkoyhteyksin tapahtuvina soittotunteina. Lisäksi opettajilla oli mahdollisuus antaa ohjausta oppilaiden lähettämien videoitujen harjoitusten perusteella. Koripalloharrastajille tarjottiin vuorovaikutteisia harjoitteita mm. nuorten suosiman Instagramin välityksellä.

Taloudellisesti korona-aika koettelee monia ja taloudellisten vaikutusten realisoituminen lienee vielä edessä. Turun NMKY on päättänyt jakaa Veljekset Ketonen -rahastosta tukea kattavasti harrastajilleen ja osoittaa stipendirahaston tuen lasten ja nuorten kausimaksuihin alennuksen muodossa. Tuen määrä on yhteensä n. 10 000 euroa ja se tavoittaa yli 300 harrastajaa sekä liikunta- että lapsi- ja nuorisotyön parissa.

”Haluamme kiittää vanhempia joustavuudesta harrastustoiminnan muutoksissa ja mahdollistaa mahdollisimman monen lapsen ja nuoren harrastustoiminnan jatkumisen korona-aikanakin” kertoo Turun NMKY:n pääsihteeri Satu Alanen.

”Tämän nyt osoitettavan, kausimaksuihin kohdistuvan tuen lisäksi harrastajillamme on aina mahdollisuus anoa tukea Turun NMKY:n harrastus- ja leiritoimintaan.” Alanen jatkaa.

 

Lisätietoja: pääsihteeri Satu Alanen p. 040 828 9799 satu.alanen@ymca.fi

 

Tuetun asumisen yksikössä asukkaalla on tarvittaessa apu lähellä

Vuoden 2021 alussa käynnistynyt tuetun asumisen yksikkö tarjoaa nuorille aikuisille yksilöllistä, kunkin asukkaan tarpeisiin vastaavaa kokonaisvaltaista tukea. Yksikössä asuminen on itsenäistä, mutta apu ja tuki löytyy tarvittaessa läheltä.

Turun NMKY:n NMKY-Sosiaalipalvelut on tuottanut tukiasumista lastensuojelun avo- ja jälkihuollon asiakkaille jo vuodesta 1990. Koko 2010-luvun on tukiasumispalvelua jatkuvasti kehitetty vastaamaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita ja haasteita. Yhtenä tärkeänä ja kehitystä ohjaavana arvona on pidetty asiakaslähtöisyyttä. Esiin on noussut tämän myötä myös tarve nuorten aikuisten tuetulle asumiselle, jossa tuki ja ohjaus olisi toteutettu ja kohdennettu heidän haasteisiinsa vastaavalla ja heille soveltuvalla tavalla. Näistä lähtökohdista syntyi ajatus Tuetun asumisen yksiköstä.

Tuetun asumisen yksikkö tarjoaa tuettua itsenäistä asumista. Toiminta on suunnattu 18-30 -vuotiaille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen ja elämänhallintaan. Yksikkö toimii nuorten tuetun asumisen konseptin mukaisesti samassa kerrostalon rappukäytävässä, sisältäen alkuvaiheessa 12 asiakaspaikkaa ja neljän ohjaajan sekä toiminnasta vastaavan talojohtajan työpanoksen. Työntekijöiden tarjoaman tuen lisäksi asukas voi osallistua yksikön yhteiseen, viikoittaiseen toimintaan. Asunnot ovat tilavia ja valoisia kerrostaloasuntoja.

Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorelle aikuiselle yksilöllistä, hänen tarpeitaan vastaavaa kokonaisvaltaista tukea. Se, mitä tuki käytännössä tarkoittaa, määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. ”Tuki voi olla konkreettista apua arjen askareissa; kodin hoidossa, kaupassa käymisessä tai ruoanlaitossa, rahankäytössä, asioinnissa. Toisaalta tuki voi olla psykososiaalista, elämässä eteenpäin kannustavaa ja toivoa lisäävää rinnalla kulkemista” kertoo uudessa yksikössä talojohtajana toimiva Hanna Vahtola. ”Tuki voi olla myös sosiaalisia

taitoja vahvistavaa, kotoa ulospäin suuntaavaa yhdessä tekemistä. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen ovat keskiössä. Tavoitteet työskentelylle asetetaan asiakkaan kanssa, hänen lähtökohdistaan.”

Toiminta käynnistyi tammikuussa 2021, jolloin yksikössä aloitti neljä ohjaajaa, ensimmäiset kuusi asukasta muuttivat 8.1.2021 ja seuraavan viikon aikana kolme nuorta lisää. 1.2. asukkaita tulee olemaan 11 henkeä ja tällöin yhtä lukuun ottamatta yksikön kaikki paikat ovat siis jo käytössä. Käynnistymisvaiheessa sekä asukkaat että työntekijät vielä tutustuvat toisiinsa ja toiminta hakee muotoaan. ”Tunnelma talossa on innostunut, optimistinen ja työntäyteinen! Iloitsee talojohtaja Vahtola.

Turun NMKY:n NMKY-sosiaalipalvelujen tuetun asumisen yksikkö toimii Turun keskustan tuntumassa, Kaskenkadulla.

Lisätietoja: Talojohtaja Hanna Vahtola p. 050 468 0808 hanna.vahtola@ymca.fi ja Tuetun asumisen yksikön verkkosivulta

Turun NMKY:n Toimintaohjeet korona-aikana

Tämä ohjeistus on päivitetty 5.2.2021  ja tulee voimaan heti

Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä on antanut 19.1.2021 päivityksen 1.12.2020 alkaneisiin rajoitustoimenpiteisiin Varsinais-Suomessa alueella edelleen leviämisvaiheessa olevan koronavirusepidemian torjumiseksi. Turun NMKY noudattaa seuraavia toimenpiteitä ajanjaksolla 20.1.-28.2.2021:

* Ohjaajakoulutustoiminta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä, tai enintään 10 hengen ryhmissä.

* Rippikoulutoiminta toteutetaan etä- ja itseopiskeluna.

* Avoimet nuorten ja nuorten aikuisten illat siirretään myöhempään ajankohtaan.

* Partiotoiminta voi lasten harrastustoiminnan osalta jatkua Lounais-Suomen partiopiirin antaman ohjeistuksen mukaisesti.

* Yökoriksen pelivuorot lukuunottamatta MIHI-toimintaa on peruttu.

* Nuorten kohtaamispaikka Toivon avoin toiminta on peruttu – pienryhmätoimintaa on mahdollista jatkaa niin että 10 hengen ryhmäkoko ei ylity, kaikki läsnäolijat käyttävät kasvomaskia ja erittäin suurta huolellisuutta hygieniassa noudatetaan eikä lähikontakteja pääse syntymään.

* Maahanmuuttajapalvelujen kohtaava toiminta voi jatkua niin, että 10 hengen ryhmäkoko ei ylity, kaikki läsnäolijat käyttävät kasvomaskia ja erittäin suurta huolellisuutta hygieniassa noudatetaan eikä lähikontakteja pääse syntymään. Mahdollisuuksien mukaan kohtaamiset etäyhteydellä.

* Katusovittelun kohtaava toiminta voi jatkua niin, että 10 hengen ryhmäkoko ei ylity, kaikki läsnäolijat käyttävät kasvomaskia ja erittäin suurta huolellisuutta hygieniassa noudatetaan eikä lähikontakteja pääse syntymään. Mahdollisuuksien mukaan kohtaamiset etäyhteydellä.

* Koulusoputoiminta kouluissa voi jatkua oman harkinnan ja koulujen ohjeistuksen mukaan, kuitenkin niin, että koulusoputyöntekijät käyttävät kasvomaskia, erittäin suurta huolellisuutta hygieniassa noudatetaan eikä lähikontakteja pääse syntymään.

* Musiikkiopiston opetustoiminta jatkuu etäopetuksessa 28.2. asti.

* Kaikki kuorotoiminta sekä Aura Brass Bandin toiminta tauolla 28.2. asti.

* Kuntokämppä on avoinna 25.1.2021 alkaen 10 kävijälle kerrallaan erityisohjein.

* Alle 20 -vuotiaiden koripalloharrastus voi jatkua tekniikka ja lihaskunto ym. harjoituksina, mutta pelaaminen on tauolla. Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta on tauolla.

* Edustusjoukkue Kristikan osalta noudatetaan lajiliiton ohjeita.

* Sukellustoiminta, mukaan lukien snorkkelikerho on tauolla.

* Kaikille työntekijöille on vahva etätyösuositus työtehtävien mahdollistamissa rajoissa. Kaikessa asiakastyössä ja kohtaavassa työssä on käytettävä maskeja. Lähityössä olevat työntekijät pysyttelevät pääsääntöisesti omissa työpisteissään ja kulkemista toisten työpisteille vältetään.

* Toimistossa asiointia tulee välttää ja ensisijaisesti hoitaa asiat puhelimitse tai sähköpostilla.

* Juhlasalissa ja johtokunnanhuoneessa voidaan järjestää ainoastaan alle 10 hengen tilaisuuksia. Tällöinkin kaikkien läsnä olevien on käytettävä kasvomaskia ja erittäin suurta huolellisuutta hygieniassa noudatetaan ja huolehditaan siitä, ettei lähikontakteja pääse syntymään.

* Edustussauna on kiinni ja kaikki varaukset on peruttu.

 

Lisätietoja kaikissa ohjeistuksia koskevissa kysymyksissä pääsihteeri Satu Alaselta p. 040 828 9799 satu.alanen@ymca.fi

Turun NMKY:n uudeksi puheenjohtajaksi valittu Juha Lappalainen

Juha Lappalainen ja Paavo VilpoTurun NMKY:n puheenjohtajana vuodesta 2007 toiminut Paavo Vilpo luopuu tehtävästään vuoden 2020 lopulla. Yhdistyksen vuosikokous on 24.11. kokouksessaan valinnut uudeksi johtokunnan puheenjohtajaksi talousjohtaja Juha Lappalaisen. Lappalainen aloittaa tehtävässään vuoden 2021 alussa. 

Puheenjohtajuuden jättävä Paavo Vilpo on toiminut Turun NMKY:ssa 62 vuotta, vuodesta 1958 jolloin hän tuli partiolaiseksi Auran Tähti Pojat meripartiolippukuntaan. Näistä vuosista 42 Vilpo on kuulunut yhdistyksen johtokuntaan, toiminut varapuheenjohtajana 6 vuotta ja puheenjohtajana viimeiset 14 vuotta. ”Haikealtahan tämä puheenjohtajuudesta luopuminen tuntuu, Turun NMKY on aina ollut ja tulee olemaan myös jatkossa minulle erityisen tärkeää” kertoo Vilpo. Erityisiä asioita puheenjohtajuuden varrelta hän mainitsee mm. Harvan saaren leirikeskuksen rakennusprojektin käynnistämisen vuosina 2007-2008: ”silloin usein mietin että mitenköhän tästä taloudellisesti selviämme, olin jopa kauhuissani välillä! Mutta kaikki meni hienosti, Harvassa on nyt hienot puitteet leirien järjestämiseen ja yhdistyksen talous on kunnossa.”

Uudesta valitusta puheenjohtajasta Vilpolla on luottavainen olo ”Tunnen Juhan vuosikymmenten takaa, partiopoluilla olemme kohdanneet monenlaisissa haasteissa. Juha Lappalainen on oikealla tavalla tarkka ja hänellä on monipuolinen tuntemus Turun NMKY:n toiminnasta” hän summaa. ”Viime aikoina käymiemme keskustelujen perusteella olen aivan varma, että valinta on erinomainen!”.

Talousjohtaja Juha Lappalainen valittiin puheenjohtajaksi Turun NMKY:n syyskokouksessa 24.11. Vasta valittu puheenjohtaja Lappalainen on hänkin Auran Tähti Poika, ura Turun NMKY:ssa on alkanut partiolaisena ATP:n riveissä vuonna 1972, 48 vuotta sitten. ”Koen ikään kuin palaavani juurilleni, Turun NMKY on minulle henkinen koti, se on antanut minulle paljon” hän miettii. Lappalaisella on kokemusta monenlaisista rooleista yhdistyksessä katkeamatta vuodesta 72 tähän päivään asti: ”olen toiminut sekä vapaaehtoisena, luottamustoimissa että työntekijänä vuosien aikana. Edelleen olen jäsen Auran Tähti Pojissa ja Turun NMKY:n suunnistusjaostossa”. Juha Lappalainen arvelee, että saappaat, jotka Paavo Vilpo jättää ovat isot. ” Muiden johtokunnan jäsenten tuella uskon kuitenkin tehtävästä selviäväni ja ikipartiolaisena ainakin ’lupaan tehdä parhaani’!” Lappalaisen tehtävä puheenjohtajana alkaa vuoden 2021 alussa.

Lisätietoa:

Pääsihteeri Satu Alanen p. 040 828 9799 satu.alanen@ymca.fi

Tietoa COVID-19 -viruksen aiheuttamista toimenpiteistä Turun NMKY:n toimintaan

Turun NMKY seuraa valtakunnallista koronavirustilannetta ja noudattaa toimissaan ja toiminnassaan THL:n ja alueellisen viranomaisen ohjeistuksia. Toiminnassamme pyrimme aktiivisesti estämään viruksen leviämistä.

Koska Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian kiihtymisvaiheeseen, haluamme muistuttaa suosituksista joita alueelle on annettu ja joita tulee noudattaa myös Turun NMKY:n kaikessa toiminnassa:

· kasvomaskia eli suunenäsuojainta on suositeltua käyttää kaikessa toiminnassa, jossa riittävää 1-2 metrin etäisyyttä ei voi noudattaa (toistaiseksi maskisuosituksen ikäraja on 15 vuotta). 

Lisäksi voimassa ovat jo aiemmin annetut ohjeet erityisen tarkan hygienian noudattamisesta ja kaikkien osallistujien turvallisuudesta huolehtimisesta.

Jokainen toimintaryhmä voi myös tehdä omat ylläolevaa ohjeistusta tiukemmat toimintaohjeistuksensa koskien omaa toimintaansa.

—————

 

28.10. Johtokunta on antanut ohjeistuksen koronakäytänteistä yhdistyksen toiminnassa

3.11. alkaen kaikki Yökoris-vuorot on peruttu loppu vuodelta. Toiminnan jatkumisesta tammikuussa tiedotetaan erikseen! (päivitetty 19.11.)

 

 

Seuraamme kehittyvää koronatilannetta jatkuvasti ja tiedotamme mahdollisista lisätoimenpiteistä sekä sähköpostilla että verkkosivuillamme.