Toiminnan strategiset valinnat – Avoin toiminta ja tapahtumat

Osaavat ja koulutetut ohjaajat mahdollistavat matalan kynnyksen turvallisen ohjatun yksilö- ja ryhmäkokemuksen.

Retki- ja leiritoiminta

Turun NMKY järjestää koulujen loma-aikoina toimintaa lapsille ja nuorille retkien ja leirien muodossa.

Retki- ja leiritoiminnan tavoitteena on tukea osallistujien sekä heidän perheidensä sosiaalisia ja toiminnallisia tarpeita. Toisena tavoitteena on mahdollistaa NMKY:n ohjaajakoulutukseen osallistuvien käytännön harjoittelu ohjaajana toimimisessa.

Vuonna 2020 koulujen talvi- ja syyslomien aikana järjestetään päivän mittaisia tapahtumia lapsille. Kesän leiritoiminta keskittyy Harvan saareen, jossa järjestetään leirejä lapsille, nuorille ja perheille.

Isä-lapsi- ja perhetoiminta

Kaikille avoin isä-lapsi-toiminta antaa isille ja lapsille mahdollisuuden yh- teiseen tekemiseen ja yhdessäoloon. Isä-

lapsi -toimintaa organisoi vapaaehtoisten isien joukko. Ammatillisesti ohjatulla perheleirillä huomioidaan kaikki osallistuvat perheenjäsenet.

Tavoitteena on tarjota mielekästä ja laadukasta vapaa-ajantoimintaa perheille, sekä saada uusia aktiivisia isiä mukaan järjestämään isä-lapsi -toimintaa.

Kesällä järjestetään perinteinen isä-lapsi -leiri Harvassa. Muuna aikana toiminta isille ja lapsille on viikonloppuretkiä ja kertaluontoisia tapahtumia. Perheille järjestetään kesällä leiri Harvassa.

Sukellus

Sukellusjaoston toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenistölleen turvalliset, edulliset ja asianmukaiset puitteet sukellusharrastukselle. Lisäksi tavoitteena on harjoittaa junioritoimintaa, joka tarjoaa lapsille ja nuorille helpon ja turvallisen kosketuspinnan sukeltamiseen.

Toiminnan tulee olla mielekästä turvalliseksi koetussa ryhmässä. Sen tulee tarjota mahdollisuuksia vastuunkannon harjoitteluun, uuden oppimisen sekä onnistumisen kokemuksia.

Sukellusjaoston toiminnassa tullaan korostamaan jo muutaman aikaisemman vuoden tavoin turvallisuusnäkökulmaa ja se liitetään kaikkeen jaoston sukeltamiseen liittyvään toimintaan.
Tätä turvallisuusajattelua pyritään tukemaan kerhoiltojen, tutustumiskäyntien ja viikkosukellusten muodossa.

Snorkkelikerho jatkaa toimintaansa aktiivisesti ja kokoontuu noin joka toinen sunnuntai kesäkautta lukuun ottamatta Turun Uimahallilla. Kerhossa toimii 2 pääohjaajaa, 2 muuta aikuista ohjaajaa ja 3 nuorta apuohjaajaa. Paikalla on aina vähintään kaksi aikuista ohjaajaa.
Kerhon kausi syksyllä aloitetaan vanhempainillalla. Ilta pidetään Bunkkerilla, jolloin vanhemmilla ja lapsilla on mahdollisuus tutustua jaoston tiloihin ja muuhun toimintaan. Lisäksi järjestetään kesän lopulla perinteiseksi muodostunut kerhon kesäpäivä sopivalla ulkoilukohteella.

Jaostoon kuuluu PADI ja GUE kouluttajia. Tavoitteena on mahdollistaa jäsenistölle näiden järjestöjen kursseihin osallistuminen. Seuran kouluttaja myös tarjoaa sukellusharrastusta tukevia ensiapukursseja ja jatkokursseja. Osa kursseista tarjotaan talkootyönä, osa kaupalliseen hintaan riippuen kurssista, kouluttajasta ja kohderyhmästä.

Avovesikaudella järjestetään sukellustapahtumia viikoittain. Osa pidetään ohjattuina viikkosukelluksina, osa on jäsenten itsensä järjestämiä. Viikkosukelluksista informoidaan aina jaoston foorumilla. Jäsenet voivat halutessaan ilmoittaa omista sukeltamisistaan samalla foorumilla. Lisäksi tehdään veneretkiä kovaponttooniveneellä Polydecolla.
Viikonloppuretkiä järjestetään jäsenistön toiveiden mukaisesti.

Sukellusjaosto osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös erilaisiin tapahtumiin ja projekteihin.

Allasharjoittelua tarjotaan Turun Uimahallilla.

Sukellusaiheisia ja sukellusturvallisuuteen liittyviä kerhoiltoja ja tutustumiskäyntejä järjestetään erityisesti avovesikauden ulkopuolella 1-2 kertaa kuukaudessa.

Kuntourheilu

Jaosto tarjoaa Turussa tai sen lähialueella asuville edullista kuntosalihar- joittelua keskeisellä paikalla ja toiminnaltaan hyvillä laitteilla.

Toimintaan kuuluu lisäksi salibandyä, jota pelataan kerran viikossa lauantaisin Wäinö Aaltosen koululla.
Kulkutagin, jolla pääsee salille, voi lunastaa salin aukioloaikoina. Sillä pääsee salille arkisin klo 06-21 ja viikonloppuisin klo 08-21.

Tavoitteena on päivittää ja pitää kunnossa Kuntokämpän laitteita ja parantaa siisteyttä sekä rekrytoida lisää vapaaehtoisia poistuneiden salivalvojien tilalle.

Harrastekoris

Harrastekoripallotoimintaa toteutetaan Turun alueella hyvin ohjatusti ja johdetusti – se on tavoitteellista, haastavaa, hauskaa ja kunkin osaamiselle ja motivaatiolle sopivaa harrasteryhmätoimintaa.

Harrasteliikuntaa toteutetaan myös yhteistyössä Turun kaupungin kanssa 13-19 -vuotiaiden tyttöjen ja poikien ryhmissä. Lisäksi seurassa toimii 14-15 -vuotiaiden ja 16-17 -vuotiaiden poikien harrasteryhmät.

 

 

Kerhotoiminta

Turun NMKY:llä toimii 8 – 14 -vuotiaille suunnattu kiipeilykerho Boulder- tehtaassa ja Kiipeilypalatsissa. Kerho on jaettu kahteen ryhmään ja kerhon vetäjinä toimivat vapaaehtoiset ohjaajat.

Tavoitteena on tarjota kerholaisille turvallista ja laadukasta ohjattua kiipeilytoimintaa. Toisena tavoitteena on antaa kerhon ohjaajille mahdollisuus kehittää omia taitojaan muuta Turun NMKY:n seikkailukasvatusta silmällä pitäen.

Kiipeilykerho jatkuu ainakin keväällä 2020. Toiminnan jatkumisen edellytyksiä tarkastellaan kevään 2020 aikana.

 

 

Senioritoiminta

Senioriaamukahvit jatkuvat vuonna 2020 samalla toiminta-ajatuksella kuin aiempina vuosina. Lähtökohtaisesti joka kuun kolmantena tiistaina yli 60-vuotiaat jäsenet tai toiminnasta kiinnostuneet seniorit ovat tervetulleita kokoontumaan yhdistyksen johtokunnan huoneeseen aamukahvin ja mielenkiintoisen luennon ääreen. Tilaisuus aloitetaan ja päätetään hengellisellä laululla tai virrellä ja usein päätetään hartauteen.

 

 

Auran Tähti Pojat

Meripartiolippukunta Auran Tähti Pojille vuosi 2020 on 103. toiminta- vuosi. Jatkuvasti kasvavalle jäsenistölle järjestetään laadukasta partiotoimintaa.

Vuonna 2020 panostetaan koulutusalus Merisuden turvallisuuteen ja monipuoliseen meritoimintaan, sekä pohditaan Turun Ilmastokummitoiminnan toteuttamista.

Lippukunnan jäseniä kannustetaan osallistumaan partiopiirin Otava 2020 -piirileirille ja pyritään saamaan delegaatio ESG-seminaariin Saksaan. Lippukunnan näkyvyyttä lisätään hallitusti tekemällä viestintäsuunnitelma ja digitaalisten kanavien käyttöön panostetaan. Nettisivut uudistetaan ja Merisuden purjehduksia tarjotaan koko jäsenistölle.

 

 

Turun Tähti-Tytöt

Turun Tähti-Tytöt järjestää viikoittain meripartiotoimintaa tytöille merellä ja maalla. Toiminta pyritään pitämään laadukkaana ja toimimaan partio- aatteen mukaisesti. Tavoitteena on kehittyä lippukuntana ja järjestää sekä lapsille, että aikuisille hyvää harrastustoimintaa.

Vuoden 2020 tavoitteena on täyttää kaikki lippukunnan pestit hyödyntäen Suomen Partiolaisten pestikeskusteluja, sekä kouluttaa pestatut. Lippukunta hankkii uusia jäseniä. Toimikaudella 2020 keskitytään erityisesti aikuisten rekrytointiin ja aikuispartioon.

 

 

KFUM:s Scouter Kamraterna

Lippukunta on perustettu vuonna 1934 ja se tarjoaa jäsenilleen monipuo- lista, aktiivista ja korkeatasoista toimintaa vuoden ympäri. Lippukunnan jäseniin kuuluu sekä tyttöjä että poikia, ja toimintaa järjestetään sekä maalla että merellä.
Viikkokokouksien lisäksi lippukunta järjestää jäsenilleen avovesikaudella koulutuspurjehduksia lippukunnan purjeveneellä ja leirejä ympäri vuoden.

Toiminnan taso turvataan mahdollistamalla johtajatehtävissä toimiville jatkuvasti mahdollisuus kouluttautumiseen mm. Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) ja Suomen Partiolaiset–Finlands Scouter r.f. (SP-FS) järjestämillä kursseilla.

Lippukunnan hallintoa kehitetään ja parannetaan jatkamalla jaetun johtamismallin jalkautumista (Lippukunnanjohtaja, pestijohtaja, ohjelmajohtaja). Lippukunnan vaeltajia koulutetaan ja ohjataan tulevaisuuden johtajiksi ja vaeltajaohjelmaan panostetaan. Johtajien ja ryhmäjohtajien hyvinvointiin kiinnitetään huomiota järjestämällä heille laadukasta ohjelmaa.

Lippukunnan näkyvyyttä ja ulkopuolista viestintää kehitetään ja parannetaan, jotta partiotoiminta on haluttu ja hyvä harrastusvalinta. Nykyinen jäsenmäärä säilytetään, jotta kaikilla jäsenillä on toimivia ikäryhmiä.

Toiminnassa korostetaan merellistä ohjelmaa, jotta kaikilla jäsenillä olisi kykyä ja osaamista liikkua merellä ja osallistua purjehduksille.
—————–
Kåren grundades 1934. Kåren erbjuder mångsidig, aktiv och högklassig verksamhet året runt. Kåren består av både flickor och pojkar och ordnar verksamhet både till havs och på land.

Verksamhetens kvalitet säkras genom att kåren stöder medlemmarnas deltagande i kurser och utbildning arrangerade av bland annat Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) och Suomen Partiolaiset–Finlands Scouter r.f. (SP-FS).

Att utveckla och förbättra kårens administration genom att fortsätta införa och applicera delat ledarskap i form av modellen Kårchef, Uppdragschef och Programchef.

Vägleda och utbilda explorerscouterna så att de utvecklas till duktiga scoutledare samt speciellt satsa på deras eget Explorer program.

Förbättra kårens synlighet och externa kommunikation så att scouting i Koffan är en fritidssysselsättning som är attraktiv och ett bra val som hobby.

Behålla medlemsantalet så att vargungarna, äventyrsscouterna och spejarscouterna har fungerande åldersgrupper.

Fokusera på ledarkårens och gruppledarnas välmående genom att ordna program och utbildning riktad till dem.

Betona sjö-verksamhet till den grad att alla kårmedlemmar skulle ha möjlighet till en basfärdighet relaterat till deras ålder samt scoutprogrammet, i att röra sig till sjöss och en möjlighet att delta i seglatser.

Verksamhetens tyngdpunkt ligger i utomhusverksamhet där vandringar, hajker, läger, förläggningar och seglatser utgör den centrala delen. På våren, vintern och hösten ordnar kåren förläggningar på utfärdsstugan Holken, samt vandringar och hajker bland annat i Åbolands skärgård. Under sommarhalvåret ordnas dessutom seglatser med kårens segelbåt s/y Windis som införskaffades av understödsföreningen Skuffen och Koffan gemensamt sommaren 2015. Utöver detta har de olika åldersgrupperna gruppmöten 2–4 gånger i månaden på kårlokalen. Ett alternativ för gruppmötena är också att kåren ordnar ett gemensamt möte för alla åldersgrupper 1 gång i månaden.

Auran Tähti Poikien tukiyhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Auran Tähti Poikien tukena toimin- nan, talouden ja käytännön järjestelyissä. Yhdistyksen toiminta tarjoaa myös aikuisille partiohenkisille ihmisille harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia.

Tukiyhdistys on tarvittaessa apuna käytännön apuna lippukunnan tapahtumien järjestelyissä, kuten vanhempainiltojen ja iltatilaisuuksien kahvituksissa, partiomarssiin osallistuvien muonituksessa ja joulujuhlajärjestelyissä. Varainhankinnan keinoja ovat mm. myyjäiset ja arpajaiset sekä jäsenmaksut. Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenilleen ja heidän perheilleen vuosittain kaksi retkeilypäivää, joista toinen on syyspurjehdus lippukunnan purjeveneellä.

 

Scoutkåren Kamraternas Föräldra- och Understödsförening ”SKUFFEN”

Yhdistys on perustettu 1949. Skuffenin päämääränä ja tarkoituksena on tukea Lippukunnan Kamraterna toimintaa niin taloudellisesti kuin aatteellisesti. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 30 jäsentä koostuen partiolaisten vanhemmista, tuttavista ja ”senioripartiolaisista”. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 7-8 kertaa/vuosi kokoukseen johon jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan, keskustelemaan ja päättämään yhdistystä koskevista asioista.
——————
Föreningen med är grundad 1949. Skuffen har som målsättning och uppgift är att såväl ekonomiskt som ideellt understöda Scoutkåren Kamraternas verksamhet. Till föreningen hör för närvarande ett 30-tal medlemmar bestående av föräldrar, bekanta och ” seniorscouter”.

Föreningens styrelse samlas till möte 7-8 ggr per år dit samtliga medlemmar är välkomna att delta, diskutera och besluta om till föreningen hörande ärenden.

Kuten tukiyhdistykselle tunnusomaista, sen vuodesta toiseen jatkuvana päämääränä on toiminta mm. varojen hankkimiseksi ja lippukunnan taloudellinen tukeminen niin hyvin kuin mahdollista.

Tavoitteena on myös jatkaa Paimiossa olevan Holkenin retkeilymajan ja sen piharakennuksien sekä tontin/ympäristön ylläpitotöitä, pääasiassa talkootyönä. Vuoden 2019 suurempien korjaushankkeiden ansiosta ensi vuoteen ei tarvita mitään suurempaa panostusta. Tavoitteena on myös lisätä retkeilymaja Holkenin käyttöä syksyllä ja talvella, myös muiden lippukuntien vuokrakäytössä.

Uusien jäsenien rekrytoiminen yhdistykseemme jatkuu.
———————-
Enligt vad som är tillkännagivande för understödsföreningar, fortsätta den kontinuerliga verksamheten att bl.a. skaffa medel, som möjliggör ett så bra ekonomiskt understöd till scoutkåren som möjligt.

Föreningens målsättning är att fortsätta underhållsarbeten gällande utfärdsstugan Holken i Pemar, inklusive uthus och tomt/omgivning, huvudsakligen i form av talkoarbete. Tack vare de större renoveringar som utfördes 2019 behöver det inte satsas så mycket på reparationer eller grundförbättringar under nästa år. Vi strävar till ökad användningsgrad av utfärdstugan Holken under höst och vinter, även som ”uthyrning” åt gästande scoutkårer.

Rekrytering av nya medlemmar till vår förening fortsätter.