Toimintasektorit

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan puitteissa nuorilla on mahdollisuus vapaa-aikanaan tavata ystäviä, kehittää omia taitojaan ja mielenkiinnon kohteitaan positiivisella tavalla ja turvallisessa ympäristössä. Toimintaa kuvaa vahvasti kasvun ja osallisuuden tukeminen sekä yhteisöllisyys. Nuorisotoiminta on kaikille tarkoitettua ja avointa. Sitä järjestetään eri ikäryhmille.

Nuorisotoimintaa koordinoivat ja toteuttavat yhdistyksen päätoimiset työntekijät apunaan määräaikaisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Yhdistyksen nuorisotoiminnan muotoja ovat mm. partiotoiminta, perhetoiminta, kerhotoiminta, koulutustoiminta, leiri- ja retkitoiminta, seikkailutoiminta ja rippikoulut. Hanke- ja projektirahoitusten turvin toimivat katusovittelu- ja Yökoris-toiminta, nuorisotilatoiminta, koulukiusaamista ehkäisevä toiminta ja jalkautuva nuorisotyö.

Nuorisotoiminta kehittää työtapoja innovatiivisesti etsimällä uusia toimintamalleja (kuten KouluSopu, Yökoris, katusovittelu) kohtaamalla nuoria ja osallistamalla heitä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tavoitteena on laadukkaalla tavalla edistää lapsen ja nuoren hyvinvointia tarjoamalla hänelle armollinen ja oikeudenmukainen toimintaympäristö, jossa yhteisöllisyys on merkittävässä roolissa.

Liikuntatoiminta

Liikuntatoimintaan kuuluu koripallo, suunnistus, sukellus ja kuntosali. Koripallo- ja sukellustoiminta tarjoaa kaikenikäisille – myös lapsille ja nuorille – ammattimaista, koulutettujen ohjaajien vetämää toimintaa.

Koripallo suurimpana ja tunnetuimpana NMKY-lajina jakautuu harraste- ja kilpaurheilutoimintaan. Suunnistus-, sukellus- ja kuntourheilujaostot toimivat vapaaehtoisvoimin, tarjoten harrastuspuitteet nuorille ja aikusille.

Harrasteliikunta tarjoaa kaikille avointa matalan kynnyksen mahdollisuutta liikkumiseen ja itsensä kehittämiseen. Kilpaurheilutoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Musiikkitoiminta

Turun NMKY tarjoaa puitteet monipuoliseen musiikin harrastamiseen ryhmissä ja yksilöinä musiikkiopistossa. Musiikkiryhmiä on neljä – Kuorot Aino-kuoro, Mieskuoro Naskalit ja Seniorikuoro, sekä vaskipuhallinorkesteri Aura Brass Band.

Musiikkiopiston keskeisenä toiminta-ajatuksena on toteuttaa taiteen laajan oppimäärän musiikin perusopetusta lapsille ja nuorille. Musiikkiopiston solistisella linjalla opiskelu perustuu henkilökohtaiselle ohjaukselle. Opetusta annetaan laulun, pianon, viulun, huilun, kitaran, pienkanteleen ja vaskipuhaltimien instrumenttiryhmissä sekä bändisoittimissa. Musiikkiopistossa järjestetään bändiopetusta, myös erityistä tukea tarvitseville. Kaikille musiikkiopiston opiskelijoille kuuluu lisäksi musiikin perusteiden opiskelu.

Musiikkitoimintaa koordinoi Turun NMKY:n musiikkitoimikunta.

Sosiaalitoiminta

Sosiaalitoiminta ylläpitää ja kehittää järjestölähtöistä auttamistyötä. Kohderyhmiä ovat palveluverkkojen ulkopuolelle jääneet tai pudonneet henkilöt, jotka tarvitsevat apua, tukea ja/tai ohjausta. Lähtökohtana on lähes aina tilanne, jossa selkeästä syrjäytymisvaarasta huolimatta yhteiskunta ei julkisin toimin järjestä riittävää palvelua asian ennalta ehkäisemiseksi tai palvelua lainkaan tilanteen korjaamiseksi. Työ NMKY:n sosiaalitoiminnassa perustuu ammatillisuuteen ja asiantuntijuuteen jonka tukiasuntotoimintaa lukuunottamatta mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).