Turun NMKY – YMCA Turku vuonna 2020

Teksti: Satu Alanen

Vuosi 2020 tulee olemaan yhdistyksen 128. toimintavuosi. Turun NMKY:n tavoitteena vuodelle 2020 on kohdata mahdollisimman monta sen avun tarpeessa olevaa nuorta, tarjota kaikille halukkaille nuorille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan turvallisessa toimintaympäristössä sekä huolehtia yhdistyksen taloudenpidosta siten, että toiminnan jatkuvuus on taattu.

Vuosikymmenien varrella perinteisten toimintojen rinnalle on syntynyt erilaisia hankkeita vastaamaan nuorten tarpeeseen. Edelleen suurin osa toimintaamme aktiivisesti jäävistä nuorista tulee rippikoulujen kautta ja tällä hetkelläkin mukana on paljon ohjaajakoulutettavia nuoria aikuisia. Vuonna 2020 järjestetään ensimmäistä kertaa kolme rippileiriä, joista kaksi perinteiseen tapaan Harvan saaren leirikeskuksessa ja kolmas ns. saaristorippileirinä veneillen ja Houtskarissa yöpyen. Vuonna 2020 Turun NMKY on mukana Suomen YMCA:n Liiton Kosovo-hankkeessa osaamisensa ja resurssiensa puitteissa.

Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluneuvonta sekä nuorten kohtaamispaikkatoiminta Toivo ovat toimineet jo yli kymmenen vuoden ajan, Yökoris-toiminnassa käynnistyy kolmas ja Katusovittelussa toinen vuosi. Nämä hankkeet ovat STEA-avusteisia. Vuonna 2020 tullaan hakemaan STEA-avustusta Koulukiusaamista ehkäisevään toimintaan, mikä vielä ensi kevääseen rahoitetaan Stiftelsen Eschnerska Frilasarettetin pilottikokeiluna. Tarvetta koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn on osoittautunut olevan niin paljon, että toiminnan vakiintumiselle on selkeä tarve.

Nuorisotyö kauppakeskus Hansassa on kilpailutettu Turun kaupungin toimesta loppuvuodesta 2019 ja vuoden 2020 toimija ei ole tätä kirjoitettaessa vielä varmistunut. Turun NMKY osallistuu kilpailutukseen. Kilpailutuksen voittaneen tahon toiminta rahoitetaan ainakin kolmeksi seuraavaksi vuodeksi

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja on jättämässä tehtävänsä vuoden 2020 lopussa. Uuden puheenjohtajan löytyminen tulee olemaan haaste yhdistyksen johdolle.
Futuristi Perttu Pölönen arvioi, miten maailma muuttuu informaatioyhteiskunnasta inhimilliseksi yhteiskunnaksi ja miten luova ongelmanratkaisu, myötätunto, empatia ja kohtaaminen tulee erityisesti korostumaan. Tervetuloa inhimillinen vallankumous, me Turun NMKY:ssä olemme valmiina sille jo vuonna 2020!

Kesän 2019 Harry Potter -leirillä opeteltiin mm. loitsuja