Toiminnan strategiset valinnat – Palvelutoiminta

Palvelutoiminta tuottaa yhdistyksen arvojen mukaisia palveluja taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Rippikoulut

Turun NMKY järjestää rippikoulutoimintaa vuosittain yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa.

NMKY:n rippikoulujen tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta noin 80 Turun ja lähialueen nuorelle. Tavoitteena on myös antaa rippikoululaisille myönteinen kuva Turun NMKY:n toiminnasta, jotta he pysyisivät toiminnassa myös rippikoulun jälkeen, esimerkiksi osallistumalla ohjaajakoulutuksiin.

Turun NMKY:llä on vuonna 2020 yhteensä 3 rippikouluryhmää. Talven aikana ryhmille pidetään kuukausittain kokoontumisia. Leirijaksot ovat kesällä 2020 Harvassa ja Houtskarin Björkössä. Rippikoulut toteutetaan Turun NMKY:n omien työntekijöiden ja tehtävää hoitamaan palkattujen pappien johdolla, sekä Turun NMKY:n kouluttamien ohjaajien avulla.

NMKY-tasku tukiasunnot

NMKY-TASKU, Tukiasunnot on perustettu vuonna 1990. Se toimii lastensuo- jelun avo- ja jälkihuollon sektoreilla keskittyen itsenäistymisvaiheessa olevi- en, 16 – 21 -vuotiaiden nuorten, elämänhallinnan ja itsenäisen arjesta selviytymisen tukemiseen ja harjoitteluun, ammatillisesti ja tavoitteellisesti. Tukiasuntoyksiköitä on tällä hetkellä neljällä paikkakunnalla: Raisiossa, Raumalla, Salossa ja Turussa. Tukiasuntotoimtaa operoi yhdistyksen täysin omistama BSM-palvelut Oy.

Vuonna 2020 suunnitellaan mahdollisuutta käynnistää tiiviiseen tukeen perustuvaa tuetun asumisen yhteisöä.

Perhetukiasuminen

Aina itsenäistymisessä ei ole kyse vain nuoren kasvusta kohti aikuisuutta. Joskus yhtä suurena prosessina sen rinnalla on kasvu äidiksi (ja/tai isäksi). Tukea tarvitaan tällöin sekä itsenäistymisen ja elämänhallinnan kysymyksiin, että vanhemmaksi kasvuun ja vanhemmuuden haasteisiin. TASKU tarjoaa perinteisen tukiasumisen lisäksi mahdollisuuden myös nuorille äideille/isille ja lapsille suunnattuun perhetukiasumiseen.

Erityispainopiste tässä työskentelyssä on sujuvassa vauva-arjessa sekä äidin/isän ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen vahvistamisessa. Tavoitteena on, että nuorelle äidille/isälle syntyy kyky vastata lapsen iänmukaisiin, konkreettisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin. Mukana työskentelyssä on tällöin tavanomaisen tukiperheen ja talojohtajan lisäksi varhaiseen vuorovaikutukseen erikoistunut erityistyöntekijä. Hän tapaa äitiä/isää ja lasta viikoittaisilla käynneillä heidän kotonaan.

Henkilökohtainen palveluohjaus

NMKY-TASKU järjestää Henkilökohtaista palveluohjausta tilanteissa, joissa siirtyminen tukiasunnoista täysin itsenäiseen elämään ja omaan asuntoon edellyttää, syystä tai toisesta, pehmeää laskua. Henkilökohtaisessa palveluohjauksessa hyödynnetään tukiasumisen aikana nuoren ja tukiperhetyöntekijän välille syntynyttä tukisuhdetta. Tällöin ennestään tuttujen verkostojen, elämäntilanteiden ja haasteiden johdosta henkilökohtainen palveluohjaus luo katkeamattoman jatkomahdollisuuden tukeen ja ohjaukseen.