Ja vielä paljon muuta

Edellä mainittujen lisäksi NMKY-yhteisöllä on muutakin toimintaa Varsinais-Suomen alueella. Nuorten tukiasuntopalvelut tarjoavat mahdollisuuden itsenäisen asumisen opetteluun sitä tarvitseville. Seniori-ikäiset kokoontuvat heitä kiinnostavien teemojen parissa säännöllisesti.
Kaikenikäisille on useita erilaisia mahdollisuuksia kokoontua NMKY:n leirikeskukseen Harvan saaressa. YMCA on maailman suurin nuorisojärjestö. Kansainvälinen verkosto antaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan myös Suomen rajojen ulkopuolella.

NMKY-Sosiaalipalvelut

 

NMKY-Sosiaalipalvelut on toiminut jo vuodesta 1990 yksityisenä palveluntuottajan lastensuojelun jälki- ja avohuollon sektoreilla. Sosiaalipalveluilla on neljä Nuorten tukiasunto-yksikköä, jotka toimivat Turussa (2), Raisiossa ja Salossa sekä vuonna 2021 perustettu Tuetun asumisen yksikkö Turussa.

Nuorten tukiasunnoilla keskitytään itsenäistymisvaiheessa olevien, 16 – 25 -vuotiaiden nuorten elämänhallinnan ja itsenäisen arjesta selviytymisen tukemiseen ja harjoitteluun, ammatillisesti ja tavoitteellisesti. Paikkoja nuorille on tällä hetkellä yhteensä 60, Sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan ammattilaisina toimivia tukiperhetyöntekijöitä 24 ja jokaisen tukiasuntoyksikön toiminnasta vastaa oma talojohtaja.  

Tuetun asumisen yksikkö on suunnattu 18-30 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat vahvaa, toiminnanohjauksellista tukea elämänhallintaan ja arjesta selviytymiseen. Yksikössä on 14 asiakaspaikkaa ja siellä toimii neljä ohjaajaa yhdessä toiminnasta vastaavan talojohtajan kanssa. Ohjaajat toimivat kahdessa vuorossa. 

Sekä Nuorten tukiasunnoilla että tuetun asumisen yksikössä hyödynnetään tehokkaasti normaalille vuokra-asumiselle ominaisia puitteita. Toiminta tarjoaakin erinomaiset mahdollisuudet tavanomaisen perusarjen, elämänhallinnan ja asumisen harjoitteluun yhdistettynä tavoitteelliseen ja ammatilliseen sosiaaliseen tukeen.

NMKY-Sosiaalipalvelut järjestää Henkilökohtaista palveluohjausta tilanteissa, joissa siirtyminen tukiasunnoista täysin itsenäiseen elämään ja omaan asuntoon edellyttää, syystä tai toisesta, pehmeää laskua. Henkilökohtaisessa palveluohjauksessa hyödynnetään tukiasumisen aikana nuoren ja tukiperhetyöntekijän välille syntynyttä tukisuhdetta. Tällöin ennestään tuttujen verkostojen, elämäntilanteiden ja haasteiden johdosta henkilökohtainen palveluohjaus luo katkeamattoman jatkomahdollisuuden tukeen ja ohjaukseen.

NMKY-Sosiaalipalveluiden tavoitteena on nuoren yksilölliset resurssit huomioivan ja nuoren yksilöllisiin tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla vastaavan asiakaslähtöisen työn tekeminen. Tähän pyrittäessä arvostava ja läsnä oleva kohtaaminen ovat avainasemassa. Arjen työtä ja palvelua muotoillaan yhdessä nuoren kanssa, hänen tarvettaan varten.

NMKY-Sosiaalipalvelut (BSM-palvelut Oy) on Turun NMKY ry:n  omistama sosiaalipalveluyhtiö.

Senioritoiminta

 

Säännöllisestä senioritoiminnasta senioriaamukahvitoimintaa jatketaan vuonna 2022 samalla toiminta-ajatuksella kuin aikaisemmin.

 Lähtökohtaisesti joka kuun kolmantena tiistaina yli 60-vuotiaat jäsenet tai toiminnasta kiinnostuneet seniorit ovat tervetulleita kokoontumaan yhdistyksen johtokunnan huoneeseen aamukahvin ja mielenkiintoisen luennon ääreen. Tilaisuus aloitetaan ja päätetään laululla tai virrellä sekä hartaudella.

Harvan saaren leirikeskus

 

Harvan saaressa on hyvä mahdollisuus nauttia luonnosta, kokeilla uusia aktiviteetteja ja löytää itsestään uusia puolia. Siellä saa uusia ystäviä ja uusia unohtumattomia muistoja. Harvassa yhteisöllisyys korostuu ja siellä on mahdollisuus jaettuun, turvalliseen ryhmäkokemukseen. Harva on ensisijaisesti lasten ja nuorten leiri- ja retkipaikka, jossa myös vanhempi väki viihtyy.

Turun NMKY:n omistama Harvan saaren leirikeskus sijaitsee Turun saaristossa, n. 20 km päässä Turusta. Harvassa on majoitustilaa jopa 60 hengelle ja hyvät toiminnalliset mahdollisuudet. Harvan saaren yhteysaluksena toimii M/s Vihuri. Vihurin toiminnallisuutta ja turvallisuutta parannetaan ennen kevään kauden aloitusta. 

Kesäkausi 2022 on täynnä Turun NMKY:n omaa leiritoimintaa, sekä mahdollisuuksien mukaan muuta toimintaa. Harva on aktiivisessa viikonloppukäytössä touko-, elo-, syys- ja lokakuussa. Syys- ja kevätkauden arkipäivät ovat käytössä leirikouluja, työyhteisövierailuja ja kokouksia varten. Harvan toimintakausi on huhtikuulta marraskuulle – talvikaudella veneillä ei pääse Harvaan.

Rakennukset ja toimintamahdollisuudet Harvassa ovat toimivia, turvallisia ja helposti käytettäviä. Harvan säännöt ja toimintatavat ovat helposti saatavilla ja omaksuttavissa. Harvan saaren leirikeskus toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Harvaan rakennetaan uusi kiinteä kota, joka toimii iltanuotioiden lisäksi toiminnallisena kokoontumistilana, sekä opetus- ja kokouskäytössä. Parakin ja sen tilojen käyttöä selvitetään.

Harvasta tiedottamista ja viestintää parannetaan kehittämällä verkkosivuja ja ohjeita, sekä asiakirjoja ja suunnitelmia. Sosiaalisen median näkyvyyttä lisätään ja varauskalenterin vapaita aikoja tarjotaan oman yhdistyksen sisällä ja yhteistyökumppaneille.

Kesäkaudella palkattu kesäisäntä huolehtii Harvan kunnosta ja siisteydestä, sekä ryhmien venekuljetuksista ja ohjeistuksista. Muuna aikana leirikeskusta ylläpidetään palkkiotoimisesti ja vapaaehtoisvoimin. Ruokahuollossa tehdään yhteistyötä Heinänokan keittiön kanssa ja keittiöön palkataan tarpeen mukaan tapahtumakohtaisia leirikokkeja.

Kansainvälinen toiminta

 

Turun NMKY on osa maailmanlaajuista YMCA-nuorisojärjestöä. Tämä verkosto antaa monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia kansainvälisiin kontakteihin, vuorovaikutukseen, koulutuksiin ja vapaaehtoistyöskentelyyn. Toiminta kohdennetaan erityisesti nuorille ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille sekä vapaaehtoisille.

Kansainvälinen toiminta on mahdollisuus verkostoitumiseen, non-formaaliin oppimiseen ja osallisuuteen. Tavoitteena on osallistaa nuoria toimimaan itse ja ryhmässä, kehittää nuorten parissa toimivien tietoja ja taitoja, sekä organisoida nuorten aikuisten kansainvälistä toimintaa. Globaalikasvatusta kehitetään osaksi Turun NMKY:n nuorten toimintaa. Toimintaa toteutetaan Erasmus+ -ohjelman avulla ja yhteistyössä Suomen YMCA:n Liiton kanssa.

Nuorille toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteiset kansainväliset leirit kumppanimaassa ja Harvan saaren leirikeskuksessa. Nuoria ja nuorten parissa työskenteleviä osallistuu YMCA Finlandin alaiseen kehitysyhteistyöhön ohjelman kohdemaissa. 18+ -ikäisten uuteen ohjelmaan tulee KV-mahdollisuuksien lisäksi globaalikasvatussisältöjä. Peacemakers-toiminta on osa 18+ -ohjelmaa. Turun NMKY järjestää nuorten parissa toimiville tutustumismatkan mm. Treehouse-menetelmään.