Varsinainen toiminta – musiikki

Musiikkitoiminta tarjoaa puitteet monipuoliseen musiikin harrastamiseen ryhmissä ja musiikkiopistossa. Kuoroissa ja soittokunnassa harrastajat ovat valtaosin aikuisia – musiikin opetukseen osallistuvat ovat kaikenikäisiä.

Musiikkitoiminta on kaikille avointa toimintaa, mutta edellyttää Turun NMKY:n jäsenyyttä. Musiikin opiskelu perustuu henkilökohtaiseen ohjaukseen ja ammattimaiseen opetukseen. Musiikkiryhmien toimintaa kuvaa vahvasti yhteisöllisyys ja osallisuus. Musiikkitoimintaa koordinoi ja toteuttaa musiikkitoimikunta, kuorojen ja soittokunnan taiteelliset johtajat, sekä lukuisa määrä vapaaehtoisia toimijoita. 

Musiikkiopisto

 

Turun NMKY:ssä toimii taiteen laajan oppimäärän opetusta tarjoava musiikkiopisto. Musiikkiopistossa voi opiskella kaiken ikäiset musiikin harrastajat.

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on toteuttaa taiteen laajan oppimäärän musiikin perusopetusta. Musiikillisen osaamisen kehittäminen, iloinen musiikkisuhde ja taito itsenäisen musiikin harrastamiseen ovat keskeisiä opiskelun tavoitteita. 

Säännöllisten soittotuntien lisäksi oppilailla on mahdollisuus esiintyä musiikkiopiston konserteissa ja tapahtumissa mm. musiikkikummi-toiminta Liinahaan vanhainkodin kanssa ja Perheiden taiteidenyö.

Aura Brass Band

 

Suomen puhallinorkesteriliiton jäsenenä Aura Brass Band on esillä myös valtakunnallisella tasolla osallistumalla mahdollisuuksien mukaan Suomessa järjestettäviin puhallintapahtumiin ja -kilpailuihin sekä tekemällä yhteistyötä muiden suomalaisten brass bandien kanssa.

Vuosina 2020/2021 peruutetut konsertit järjestetään vuonna 2022.  Tavoitteena on osallistua myös keväällä Puhallinorkesterien SM-kilpailuihin 2022, avoimeen sarjaan.

Tavoitteena myös on tehdä Europpalaista Brass Band kulttuuria paremmin tunnetuksi Suomessa ja kannustaa niin nuoria kuin aikuisiakin vaskimusiikin pariin.

Aino-kuoro

 

Aino-kuoro on yli 18-vuotiaille tarkoitettu naiskuoro. Kuoro tarjoaa monipuolisen harrastuksen, jossa laulamisen lisäksi panostetaan myös eläytymiseen ja esiintymiseen. Aino-kuoron tavoitteena on tarjota elämyksiä kuulijoilleen.

Kuoron vuoden 2022 tavoitteena on laajentaa ohjelmistoa ja yhteistyöverkostoa sekä kouluttautua vokaalimusiikin ammattilaisten ohjauksessa. Esiintymistaitoja ylläpidetään pitämällä perinteiset kevät- ja joulukonsertit sekä erilaisilla muilla esiintymisillä.

Kuoro on hankkinut uusia nuotteja ohjelmiston laajentamiseksi. Kouluttajiksi pyydetään tilaustöiden säveltäjiä ja ne räätälöidään kouluttajien kanssa kuoron tarpeisiin. Vuodelle 2022 on sovittuna yhteiskonsertti Naskaleiden ja Puolalanmäen lukion kuoron Chorus Iucundiksen kanssa.

Mieskuoro Naskalit

 

Mieskuoro Naskalit on musiikillisesti korkealle tähtäävä ja sosiaalisesti hullunhauska nuorekas yhteisö. 

Kuoro jatkaa järjestelmällistä työtään taiteellisen tason nostamiseksi ja laulajiston kasvattamiseksi. Haasteellisten aikojen jälkeen keskitytään erityisesti toiminnan vakiinnuttamiseen ja innostavaan tekemiseen.

Vuosittaisten toistuvien tapahtumien lisäksi pyritään järjestämään motivaatiota kasvattavia konserttimatkoja ja kuorokilpailuihin osallistumisia sekä lauluopetusta. Kevätkaudella järjestetään yhteiskonsertti Puolalanmäen lukion kuoron ja Aino-kuoron kanssa sekä 100-vuotisjuhlavuodelta peruuntunut konserttimatka.

Lauluryhmä Tuurat

 

Lauluyhtye Tuurat ovat mieskuoro Naskaleiden senioriryhmä, joka koostuu etupäässä entisistä Naskaleista, joiden aktiivinen ura on kuorossa päättynyt. Yhtye on pohjaltaan ns. tuplakvartetti. Laulu tarjoaa kuulijalle hyvän kokemuksen ja antaa laulajalle henkistä voimaa ja vireyttä. Ryhmä toimii itse ohjautuvasti, viikkotreenejä vetää Matti Leikkonen.

Tuurat keräävät ohjelmistoonsa kattavan kokonaisuuden mieskuoromusiikin kentästä. Tuurat tekevät musiikkia, joka soveltuu esitettäväksi etupäässä pienimuotoisissa tilaisuuksissa ja tavoittelevat puhdasta ja yhtenäistä sointia.

Tuurat harjoittelevat viikoittain torstaisin klo 17.00-19.00. Vuoteen kuuluu muutamia viikonloppuharjoituksia. Tuurat esittävät tilauskeikkoja ja järjestävät keväällä yhden ja joulun alla toisen teemakonsertin. Tärkeä osa toimintaa on olla mieskuoro Naskaleiden toiminnan käytännön tukena.

Seniorikuoro

 

Seniorikuoro pitää yllä Turun NMKY:n varttuneempien mieskuorolaisten niin laulullista taitoa kuin henkistä vireyttä. Ohjelmisto sisältää perinteisiä hengellisiä, isänmaallisia, kansan- ja viihteellisiä lauluja. 

Tavoitteena on edistää kuoron taiteellista tasoa, saada uusia laulajia, niin että jokaisessa äänilajissa on vähintään kahdeksan laulajaa ja säilyttää nykyinen tulojen määrä maksullisista konserteista.

Seniorikuoro pitää lauluharjoituksia kerran viikossa syyskuun ja toukokuun välisenä aikana. Kuoron toimintaa tarkastetaan erikoistumalla ”omalle linjalle”, jonka avulla saadaan uusia esiintymismahdollisuuksia.

Seniorikuoro esiintyy pyydettäessä pääyhdistyksen tilaisuuksissa, vanhainkodeissa ja kirkoissa, järjestää oman joulujuhlan, joulukonsertin sekä kahvikonsertin. Lisäksi Seniorikuoro järjestää yhteisiä turisti-, konsertti- ja teatterimatkoja. Kuoro jatkaa kummikuorotoimintaa Mäntyrinteen vanhainkodissa.