Turun NMKY – YMCA Turku vuonna 2022

Vuosi 2022 tulee olemaan yhdistyksen 130. toimintavuosi ja seuraavan vuoden juhlavuoteen valmistautumista. Turun NMKY:n tavoitteena vuodelle 2022 on kohdata mahdollisimman monta sen avun tarpeessa olevaa nuorta, tarjota kaikille halukkaille nuorille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan turvallisessa toimintaympäristössä sekä huolehtia yhdistyksen taloudenpidosta siten, että toiminnan jatkuvuus on taattu.

Yhdistyksen strategiaa tarkastellaan vuoden 2022 aikana. Nuorisotyö on kaiken keskiössä eri toimintojen ollessa välineitä nuorisotyön tekemiseen. Mitä kauempana yhdistyksen toiminto on nuorisotyöstä, sitä taloudellisesti tuottavampaa sen pitää olla, kun taas varsinaista nuorisotyötä mitataan ensisijaisesti toiminnan vaikutuksilla nuoriin.

Vuonna 2022 ei ole suunnitteilla suurempia muutoksia, vaan toimintaa jatketaan nykyisin tavoin. Rahoitushakemuksia on tällä hetkellä avoimena merkittävästi ja nykyisten toimintojen osalta paljon riippuu hakemusten menestymisestä. Toimintoja sopeutetaan tarvittaessa saatuihin avustuksiin ja edelleen pyrimme vastaamaan toimintavuoden aikana mahdollisesti syntyneisiin tarpeisiin nuorten hyväksi. Suunnitteilla on nuorten työllistämisen aloittaminen siten, että vuonna 2022 iso osa vuodesta mennee työllistämissuunnitelman laatimiseen. Varsinainen työllistämistoiminta aloitettaneen pienimuotoisesti vuonna 2022 tarkoituksena laajentaa sitä mm. työpajatoiminnaksi tulevina vuosina.