Varsinainen toiminta – lapsi- ja nuorisotoiminta

Turun NMKY järjestää monenlaista vapaa-ajantoimintaa lapsille ja nuorille sekä ohjaajakoulutuksia yli 14-vuotiaille. Nuorille tarjotaan turvalliset puitteet tavata ystäviä sekä kehittää omia taitojaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Toimintaa kuvaa vahvasti kasvun ja osallisuuden tukeminen sekä yhteisöllisyys. Turun NMKY:n nuorisotoiminta on kaikille avointa.

Nuorisotoimintaa koordinoivat ja toteuttavat yhdistyksen päätoimiset työntekijät apunaan määräaikaisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia aikuisia nuoria. Nuorisotoiminnan muotoja ovat mm. partiotoiminta, perhetoiminta, koulutustoiminta, leiri- ja retkitoiminta, seikkailutoiminta ja rippikoulut. 

Nuorisotoiminnassa kehitetään työtapoja innovatiivisesti etsimällä uusia toimintamalleja, kohtaamalla nuoria ja osallistamalla heitä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rippikoulut

 

Turun NMKY järjestää 3 rippikoulua yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. 2022 rippikouluun osallistuu n. 80 nuorta. Rippikoulua pidetään keväällä kolmena lauantaina ja leirijaksoina kesäaikana Harvan saaren leirikeskuksessa. Rippikoulujen toteutumisesta vastaavat nuorisotiimin työntekijät, kesäpappi ja suuri määrä koulutettuja ohjaajia.

Rippikoulujen tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta Turun ja lähialueen nuorille. Tavoitteena on myös antaa rippikoululaisille myönteinen kuvaTurun NMKY:n toiminnasta, jotta he pysyisivät toiminnassa myös rippikoulun jälkeen, esimerkiksi osallistumalla ohjaajakoulutuksiin.

Vuonna 2022 kokeilemme rippikouluajan tiivistämistä siten, että rippikoulu aloitetaan vasta keväällä ja sitä pidetään tiiviisti kolmena lauantaina ennen kesän leirijaksoja.

Ohjaajakoulutukset

 

Turun NMKY järjestää ohjaajakoulutusta vuosittain kolmessa eri tasossa (Isoskoulutus, Apujohtajakoulutus ja Semijohtajakoulutus).

Ohjaajakoulutuksiin osallistuvista nuorista saadaan koulutettuja ohjaajia, jotka voivat toimia eritasoisissa tehtävissä leireillä ja muussa toiminnassa.

 Tavoitteena on kouluttaa nuorista taitavia ja oma-aloitteisia nuoria sekä saada koulutuksen käyneistä nuorista vertaiskouluttajia tuleville nuorille.

Koulutukset järjestetään ilta- ja viikonloppukoulutuksina kevään ja syksyn aikana. Koulutuksen käyneet ohjaajat voivat toimia ohjaajina nuorisotoiminnan erilaisissa tapahtumissa.

Osana ohjaajakoulutusta järjestetään mm. erä-, melonta- ja kiipeilykoulutusta sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan YMCActivities -toimintaan.

Retki- ja leiritoiminta

 

Turun NMKY – YMCA Turku järjestää koulujen loma-aikoina ja viikonloppuina toimintaa lapsille ja nuorille retkien, leirien ja vaelluksien muodossa. 

Retki- ja leiritoiminnan tavoitteena on tukea osallistujien sosiaalisia ja toiminnallisia tarpeita sekä myös perheitä. Toisena tavoitteena on mahdollistaa NMKY:n ohjaajakoulutukseen osallistuvien käytännön harjoittelu ohjaajana toimimisessa. 

Vuonna 2022 koulujen talvi- ja syyslomien aikana järjestetään päivän mittaisia tapahtumia lapsille ja nuorille. Kesän leiritoiminta keskittyy Harvan saareen, jossa järjestetään leirejä lapsille, nuorille ja perheille.

Seikkailutoiminta

Turun NMKY järjestää seikkailutoimintaa pääosin ohjaajakoulutusten yhteydessä ja leiritoiminnassa. Vuosittain pyritään pitämään erilaisia toimintaan liittyviä viikonloppukoulutuksia missä osallistujat pääsevät kehittämään taitojaan.

Seikkailutoimintaan osallistuvat saavat hyödyllisiä taitoja, joita voidaan käyttää ohjaajana toimiessa esim. leireillä ja virkistyspäivätoiminnassa. Tavoitteena on aloittaa Tree House -kurssien pitäminen ja samalla rakentaa Harvaan puumajoja, joita voi käyttää myös muussa toiminnassa.

Isä-lapsi- ja perheleirit

Kaikille avoin NMKY:n isä-lapsi-toiminta antaa isille ja lapsille mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen ja yhdessäoloon. Isä-lapsi-toimintaa organisoi joukko vapaaehtoisia isiä. 

Tavoitteena on tarjota mielekästä ja laadukasta vapaa-ajantoimintaa perheille, sekä saada uusia aktiivisia isiä mukaan isä-lapsi-toimintaan.

Kesällä järjestetään perinteinen isä-lapsi-leiri Harvassa. Muu isille ja lapsille suunnattu toiminta on viikonloppuretkiä ja kertaluontoisia tapahtumia. Perheille järjestetään kesällä leiri Harvassa. Vuonna 2022 on tarkoitus olla mukana näkyvämmin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän järjestämissä ”Perheiden päivissä”.

Vapaaehtoiset ja nuoret aikuiset

 

Nuorisotoiminnassa on tilaa useille vapaaehtoistoimijoille erilaisissa tehtävissä ja toiminnoissa. Sohva-nuorteniltoja järjestetään kahden viikon välein. Varttuneet nuoret kokoontuvat säännöllisesti kuukausittain tapaamaan toisiaan ja suunnittelemaan sopivaa vertaistoimintaa.

Nuoret aikuiset suunnittelevat ja kehittävät toimintaa, joiden teemoja ovat mm. rauhankasvatus, ympäristön tila ja kansainväliset nuorisovaihdot. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana Harvan saaren leirikeskuksen ylläpidossa ja kehittämisessä.