Tukitoiminnot

Laadukas johtaminen

Yhdistyksen jäsenkokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja sääntöjen mukaan mahdollisesti koolle kutsuttu ylimääräinen kokous. 

Johtokunta valittu kaudelle

Juha Lappalainen, puheenjohtaja 2021-2023
Leena Casagrande 2021-2023
Keijo Ketonen 2020-2022
Eero Kunnas 2021-2023
Kristian Robertsson 2020-2022
Iina Salmi 2021-2023
Eemil Taipalus 2021-2023
Antti Valtola 2020-2022
Tuula von Zweygbergk 2020-2022
Mikko Laitila 2022-2024
Jörgen Björkman 2022-2024
Harri Lindblom 2022-2024
Matti Manner 2022-2024

Tilintarkastus

Tilintarkastusyhteisö Oy Soinio & Co vastuullisena tilintarkastajana Osmo Soinio jatkaa yhdistyksen
tilintarkastajana vuonna 2022.

Työvaliokunta

Johtokunta on nimennyt työvaliokunnan asioiden valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan valitsema
jäsen. Työvaliokunnan esittelijänä toimii pääsihteeri ja sihteerinä hallintosihteeri.

Resurssit

Henkilöstö

Pääsihteeri johtaa kaikkea yhdistyksen toimintaa johtokunnan ohjeiden ja määräysten mukaisesti apunaan toiminnanjohtajat ja muu henkilökunta. Eri toimialoilla ja hankkeissa on päätoimisia, osa-aikaisia ja palkkiotoimisia työntekijöitä. Yhdistys maksaa kuukausittain palkkoja yli 50 eri henkilölle. Vuosittain palkkoja ja palkkioita suoritetaan lähes sadallehenkilölle. Vapaaehtoisia on noin 300. 

Vuosi 2022 on henkilökunnalle ammattitaidon kehittämisen ja uuden oppimisen vuosi. Yhteisissä työntekijäkokouksissa kouluttaudutaan työntekijöitä kiinnostavista tai yhteisöllemme merkityksellisistä aiheista tai koulutetaan toisiamme omien osaamistemme mukaisesti.

Talous

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tulos on negatiivinen, mikä kertoo tulojen käyttämisestä täysimääräisesti toiminnan järjestämiseen. Varsinaisen toiminnan alijäämä katetaan pitkälti NMKY:n kiinteistöjen vuokratuotoilla, yhdistyksen omistaman yrityksen BSM-palvelut Oy:n osingolla ja hallintopalkkioilla sekä erilaisilla avustuksilla. Vuoden 2022 talousarvio on alijäämäinen, tuloksen ollessa -23 369 €. 

Vuotta 2022 koskevat erinäiset avustukset vahvistuvat vasta toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisen jälkeen ja vuoteen 2022 onkin tehtävä varasuunnitelmia siitä näkökulmasta, että osa haetuista avustuksista voi jäädä toteutumatta. Toiminta pyritään kuitenkin toteuttamaan lähes nykyisessä laajuudessa avustuspäätöksistä riippumatta. 

Osastojen oman varainhankinnan lisäämiseen kannustetaan sekä toiminnan resurssien oikein suuntaamiseen. Osastojen taloutta hoidetaan joko osana yhdistyksen taloudenhoitoa tai tulosvastuullisina yksikköinä. Yhdistyksen maksuvalmiuden seuranta on jatkuva. Kirjanpito ja palkanmaksu on ulkoistettu. 

Viestintä

Turun NMKY:n viestintä tekee yhdistyksen toiminnan näkyväksi ja kuuluvaksi. Yhdistyksen monipuolisen toiminnan tunnettuutta lisätään sekä yhdistyksen omissa toimintaryhmissä että alueellisesti.

Yhdistyksen toimintaa kuvaava vuosikirja toimitetaan yhteistyössä kaikkien toimintaryhmien kanssa. Vuosikirja julkaistaan verkkojulkaisuna ja linkkiä jaetaan sekä verkkosivuilla että erilaisissa yhteistyö- ja jäsenviestintäyhteyksissä. Vuosikirjasta tehdään myös painos jaettavaksi.

Ulkoisen viestinnän välineinä käytetään erityisesti n. kerran kuukaudessa toimitettavaa sähköistä uutiskirjettä, jonka kautta julkaistaan noin kerran kuukaudessa tiedote joka käsittelee yhdistyksen ajankohtaista toimintaa. Sosiaalisen median kanavat täydentävät tiedotuskanavakokonaisuutta.

Mainontaa ulkoisissa välineissä, mm. ulkomainonnan mahdollisuutta ja siitä johtuvia hyötyjä kartoitetaan. Tapahtumia ja toimintaa mainostetaan verkkomainoksilla ja sosiaalisen median maksullisilla mainoksilla.

Sisäisessä viestinnässä käytetään  Microsoft Office 365-palvelun tarjoamia kanavia, erityisesti Teamsia.

Tilat

Turun NMKY:n omistamasta kerrostalosta osoitteessa Sirkkalankatu 27 on otettu toimistokäyttöön katutason toimistotilojen lisäksi kaksiot Musiikkiopiston ja Katusovittelun käyttöön. Suurin osa kyseisen kiinteistön asunnoista on BSM-palvelut Oy:n käytössä tukinuoritoiminnassa. Sirkkalankadun kiinteistöstä ei oikeastaan ole juurikaan enää asuntoja otettavissa omaan käyttöön. 

Vuonna 2021 käynnistynyttä yhdistyksen omistamassa kerrostalossa osoitteessa Kaskenkatu 10  tuetun asumisen yhteisön toimintaa ei ole tarkoitus varsinaisesti laajentaa vuonna 2022, mutta tarvittaessa asuntoja voidaan ottaa omaan käyttöön. Kyseistä toimintamuotoa varten Kaskenkatu 10:stä on tällä hetkellä omassa käytössä 16 asuntoa.

Kaskenkatu 10 kiinteistössä toimii yhdistyksen Kuntokämppä sekä partiolippukunta KFUM Scouter Kamraterna. Pihan takarakennuksessa ns. Bunkkerissa toimivat yhdistyksen sukellusjaosto sekä partiolippukunnat Auran Tähti Pojat ja Turun Tähti-Tytöt. Bunkkerissa on myös nuorisotila.

Omien tilojen lisäksi Turun NMKY:llä on toimintaa vuokratiloissa Yliopistonkadulla; nuorten kohtaamispaikka Toivo sekä maahanmuuttajapalvelut Mahku. BSM-palvelut Oy:llä on tukinuoritoimintaa Salossa ja Raisiossa Turun yksiköiden lisäksi. Koripalloa ja iMove-toimintaa harjoitetaan eri saleissa ja ulkokentillä ympäri Turkua.

Turun NMKY:n omistama Harvan saaren leirikeskus sijaitsee Turun saaristossa, n. 20 km päässä Turusta. Harvassa on majoitustilaa jopa 60 hengelle ja hyvät toiminnalliset mahdollisuudet. Lisää Harvan toiminnasta vuonna 2022 sivulla 18.