Ja vielä paljon muuta

Edellä mainittujen lisäksi NMKY-yhteisöllä on muutakin toimintaa Varsinais-Suomen alueella. Nuorten tukiasuntopalvelut tarjoavat mahdollisuuden itsenäisen asumisen opetteluun sitä tarvitseville. Seniori-ikäiset kokoontuvat heitä kiinnostavien teemojen parissa säännöllisesti. Kaikenikäisille on useita erilaisia mahdollisuuksia kokoontua NMKY:n leirikeskukseen Harvan saaressa.

NMKY-tasku tukiasunnot

NMKY-TASKU tukiasunnot toimii lastensuojelun jälki- ja avohuollon sektoreilla keskittyen itsenäistymisvaiheessa olevien, 16 – 25 -vuotiaiden nuorten, elämänhallinnan ja itsenäisen arjesta selviytymisen tukemiseen ja harjoitteluun, ammatillisesti ja tavoitteellisesti.

Tukiasuntoyksiköitä on neljä: Raisiossa ja Salossa yksi ja Turussa kaksi yksikköä. Perinteisen tukiasumisen lisäksi vuoden 2021 alussa Turussa käynnistyy uusi 18-30 vuotiaille nuorille aikuisille suunnattu tukiasumismuoto, Tuetun Asumisen Yksikkö. Tavanomaisen tukiasumisesta tutun tukiperhetyön sijaan tuki- ja ohjaustyötä toteutetaan Tuetun Asumisen Yksikössä ohjaajalähtöisesti.

Tukiasuntotoimintaa, kuten myös Tuetun asumisen yksikön toimintaa, perhetukiasumista ja henkilökohtaista palveluohjausta tuottaa NMKY-Sosiaalipalvelut (BSM-palvelut Oy), joka on Turun NMKY ry.n omistama sosiaalipalveluyhtiö.

Perhetukiasuminen

Aina itsenäistymisessä ei ole kyse vain nuoren kasvusta kohti aikuisuutta. Joskus yhtä suurena prosessina sen rinnalla on kasvu äidiksi (ja/tai isäksi). Tukea tarvitaan tällöin sekä itsenäistymisen ja elämänhallinnan kysymyksiin, että vanhemmaksi kasvuun ja vanhemmuuden haasteisiin. NMKY-TASKU Tukiasunnot tarjoaa perinteisen tukiasumisen lisäksi mahdollisuuden myös nuorille äideille/isille ja lapsille suunnattuun perhetukiasumiseen.

Erityispainopiste tässä työskentelyssä on sujuvassa vauva-arjessa sekä äidin/isän ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen vahvistamisessa. Tavoitteena on, että nuorelle äidille/isälle syntyy kyky vastata lapsen iänmukaisiin, konkreettisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin. Mukana työskentelyssä on tällöin tavanomaisen tukiperheen ja talojohtajan lisäksi varhaiseen vuorovaikutukseen erikoistunut erityistyöntekijä. Hän tapaa äitiä/isää ja lasta viikoittaisilla käynneillä heidän kotonaan.

Henkilökohtainen palveluohjaus

NMKY-Sosiaalipalvelut järjestää Henkilökohtaista palveluohjausta tilanteissa, joissa siirtyminen tukiasunnoista täysin itsenäiseen elämään ja omaan asuntoon edellyttää, syystä tai toisesta, pehmeää laskua.

Henkilökohtaisessa palveluohjauksessa hyödynnetään tukiasumisen aikana nuoren ja tukiperhetyöntekijän välille syntynyttä tukisuhdetta. Tällöin ennestään tuttujen verkostojen, elämäntilanteiden ja haasteiden johdosta henkilökohtainen palveluohjaus luo katkeamattoman jatkomahdollisuuden tukeen ja ohjaukseen.

Senioritoiminta

Senioriaamukahvien jatko vuonna 2021 riippuu Covid 19 -pandemian kehittymisestä. Mikäli pandemia-tilanne sallii, jatkuu senioriaamukahvien järjestäminen vuonna 2021 samalla toiminta-ajatuksella kuin aikaisemmin.

Lähtökohtaisesti joka kuun kolmantena tiistaina yli 60-vuotiaat jäsenet tai toiminnasta kiinnostuneet seniorit ovat tervetulleita kokoontumaan yhdistyksen johtokunnan huoneeseen aamukahvin ja mielenkiintoisen luennon ääreen. Tilaisuus aloitetaan ja päätetään laululla tai virrellä ja useimmiten päätetään hartauteen.

Harvan saaren leirikeskus

Harvan saaressa on hyvä mahdollisuus nauttia luonnosta, kokeilla uusia aktiviteetteja ja löytää itsestään uusia puolia. Siellä saa uusia ystäviä ja uusia unohtumattomia muistoja.

Harvassa yhteisöllisyys korostuu ja siellä on mahdollisuus jaettuun, turvalliseen ryhmäkokemukseen.

Harva on ensisijaisesti lasten ja nuorten leiri- ja retkipaikka, jossa myös vanhempi väki viihtyy.

Kesäkausi 2021 on täynnä Turun NMKY:n omaa leiritoimintaa, sekä mahdollisuuksien mukaan muuta toimintaa. Harva on aktiivisessa viikonloppukäytössä touko-, elo-, syys- ja lokakuussa. Syyskauden arkipäiviin pyritään saamaan leirikouluja, työyhteisövierailuja ja kokouksia.

Rakennukset ja toimintamahdollisuudet Harvassa ovat toimivia, turvallisia ja helposti käytettäviä. Kaikki saaren käyttäjät sitoutuvat saaren sääntöihin ja toimintatapoihin. Säännöt ovat helposti saatavilla ja omaksuttavissa. Harvan saaren leirikeskus toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Harvasta tiedottamista ja viestintää parannetaan kehittämällä verkkosivuja ja ohjeita, sekä asiakirjoja ja suunnitelmia. Sosiaalisen median näkyvyyttä lisätään ja varauskalenterin vapaita aikoja tarjotaan oman yhdistyksen sisällä ja yhteistyökumppaneille.

Kesäkaudeksi Harvaan palkataan kesäisäntä toukokuusta elokuulle. Saaren huoltoon ja ylläpitoon kiinnitetään enemmän huomiota, jota varten ohjeistuksia ja sääntöjä päivitetään.

Mahdollisiin ongelmiin varaudutaan hyvällä suunnittelulla ja ennaltaehkäisevillä huoltotoimenpiteillä, sekä sisäisellä tiedottamisella. Ruokahuollossa tehdään yhteistyötä Heinänokan keittiön kanssa ja keittiöön palkataan tarpeen mukaan tapahtumakohtaisia leirikokkeja.

Leirikeskuksen toiminnasta vastaa yhdistyksen järjestötoiminnanjohtaja. Kesäkaudella kesäisäntä huolehtii Harvan kunnosta ja siisteydestä, sekä ryhmien venekuljetuksista ja ohjeistuksista.