Turun NMKY – YMCA Turku vuonna 2021

Vuosi 2021 tulee olemaan yhdistyksen 129. toimintavuosi. Turun NMKY:n tavoitteena vuodelle 2021 on kohdata mahdollisimman monta avun tarpeessa olevaa nuorta, tarjota kaikille halukkaille nuorille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan turvallisessa toimintaympäristössä sekä huolehtia yhdistyksen taloudenpidosta siten, että toiminnan jatkuvuus on taattu.

Vuoden 2021 ennustaminen on poikkeuksellisen vaikeaa johtuen maailmanlaajuisesta Covid 19 -pandemiasta ja sen mahdollisesta kehittymissuunnasta. Suunnittelemme toimintavuotemme ns. normaalina vuotena, mutta seuraamme viruksen kehittymistä jatkuvasti ja teemme tarvittavia toimenpiteitä. Pandemia-tilanteen niin vaatiessa siirrymme etätöihin, nuoria kohtaavaa työtä teemme pääasiassa verkossa tai ulkona ja palaverit ym. tapaamiset hoidamme pääasiassa digitaalisin keinoin. Ulkomaanmatkoille tai palaverimatkoille ei talousarviossa juurikaan ole varattuna rahaa.

Yhdistystoiminnan punaisena lankana on nuorisotoiminta, Turun NMKY:n toimialat ovat välineitä nuorisotoiminnan toteuttamiseen. Ns. sosiaalinen nuorisotyö, joka kattaa mm. koulukiusaamista ennaltaehkäisevän työn sekä katusovittelutyön, saa entistä suuremman painoarvon työssämme perinteisen nuorisotyön rinnalla.

Kiusatuksi tuleminen niin koulussa kuin vapaa-ajallakin vaikuttaa pitkäkestoisesti nuoren elämään ja sen vaikutukset ovat laaja-alaisia. Turun NMKY:llä on hyväksi havaittuja toimintamalleja kiusaamiseen puuttumiseen ja kiusaamistapausten sovittelemiseen ja tähän työhön keskitytään omassa tiimissään vuonna 2021.

Sosiaalisen nuorisotyön saralla vuosi 2021 tulee olemaan erityinen vuosi yhdistyksen omistaman BSM-palvelut Oy:n aloittaessa täysin uutena toimintamuotona tuetun asumisen yhteisön. Kyseinen toimintayksikkö on sosiaaliseen kuntoutukseen ja tiiviiseen tukeen keskittynyt nuorten aikuisten tukiasumisen muoto, joka täydentää aikaisempaa neljää tukiasuntoyksikköä uudenlaisella toimintaotteella.