Varsinainen toiminta – Lapsi- ja nuorisotoiminta

Lapsi- ja nuorisotoiminta järjestää monenlaista vapaa-ajantoimintaa sekä koulutuksia yli 14-vuotiaille. Nuorilla on mahdollisuus tavata ystäviä, kehittää omia taitojaan ja mielenkiinnon kohteitaan positiivisella tavalla ja turvallisissa puitteissa. Toimintaa kuvaa vahvasti kasvun ja osallisuuden tukeminen sekä yhteisöllisyys. Kaikki nuorisotoiminta on avointa, kaikille tarkoitettua toimintaa.

Lapsi- ja nuorisotoimintaa koordinoivat ja toteuttavat yhdistyksen päätoimiset työntekijät apunaan määräaikaisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia aikuisia nuoria. Nuorisotoiminnassa kehitetään työtapoja innovatiivisesti etsimällä uusia toimintamalleja, kohtaamalla nuoria ja osallistamalla heitä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rippikoulut

Turun NMKY järjestää rippikoulutoimintaa vuosittain yhteistyössä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kanssa. NMKY:n rippikoulujen tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta noin 80 Turun ja lähialueen nuorelle. Tavoitteena on myös antaa rippikoululaisille myönteinen kuva Turun NMKY:n toiminnasta, jotta he pysyisivät toiminnassa rippikoulun jälkeen, esimerkiksi osallistumalla ohjaajakoulutuksiin.

Turun NMKY:llä on vuonna 2021 yhteensä 3 rippikouluryhmää. Talven aikana ryhmille pidetään kuukausittain kokoontumisia. Leirijaksot ovat kesällä 2021 Harvassa ja Erakossa. Rippikoulut toteutetaan NMKY:n omien työntekijöiden ja tehtävää hoitamaan palkattujen pappien johdolla, sekä NMKY:n kouluttamien ohjaajien avulla.

Ohjaajakoulutukset

Turun NMKY järjestää ohjaajakoulutusta vuosittain kolmessa eri tasossa: Isoskoulutus, Apujohtajakoulutus ja Semijohtajakoulutus.

Ohjaajakoulutuksiin osallistuvista nuorista saadaan koulutettuja ohjaajia, jotka voivat toimia eritasoisissa tehtävissä leireillä ja muussa toiminnassa. Tavoitteena on kouluttaa nuorista taitavia ja oma-aloitteisia ohjaajia.

Vuoden yksi suurimmista tavoitteista on koulutusten kehittäminen niin, että koulutusten laatu pysyy hyvänä ja koulutusten tavoitteet vastaat tarpeita.

Koulutukset järjestetään ilta- ja viikonloppukoulutuksina läpi talvikauden. Koulutuksen käyneet ohjaajat voivat toimia ohjaajina nuorisotoiminnan erilaisissa tapahtumissa.

Retki- ja leiritoiminta

Turun NMKY – YMCA Turku järjestää koulujen loma-aikoina toimintaa lapsille ja nuorille retkien ja leirien muodossa. Retki- ja leiritoiminnan tavoitteena on tukea osallistujien sosiaalisia ja toiminnallisia tarpeita sekä myös perheitä. Toisena tavoitteena on mahdollistaa NMKY:n ohjaajakoulutukseen osallistuvien käytännön harjoittelu ohjaajana toimimisessa.

Vuonna 2021 koulujen talvi- ja syyslomien aikana järjestetään päivän mittaisia tapahtumia lapsille. Kesän leiritoiminta keskittyy Harvan saareen, jossa järjestetään leirejä lapsille, nuorille ja perheille.

Seikkailutoiminta

Seikkailutoimintaa järjestetään pääosin ohjaajakoulutusten yhteydessä. Vuosittain pyritään pitämään erilaisia toimintaan liittyviä viikonloppukoulutuksia, joissa osallistujat pääsevät kehittämään taitojaan. Seikkailutoimintaan osallistuvat saavat hyödyllisiä taitoja, joita voi käyttää toimiessaan esimerkiksi ohjaajina leireillä. Tavoitteena on aloittaa Tree House -kurssien pitäminen ja samalla rakentaa Harvaan puumajoja, joita voidaan käyttää myös muussa toiminnassa.

Koulutuksia järjestetään osana ohjaajakoulutusta (eräretket, melonta ja kiipeilykoulutukset). Toiminnallisia koulutuksia pyritään järjestämään myös kahtena erilisenä viikonloppuna. Kansalliseen YMCActivities toimintaan osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Isä-lapsi- ja perheleirit

Kesällä Harvassa järjestetään perinteinen isä-lapsi-leiri sekä perheleiri. Muuna aikana toiminta isille ja lapsille on viikonloppuretkiä ja kertaluontoisia tapahtumia. Kaikille avoin isälapsi- toiminta antaa isille ja lapsille mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen ja yhdessäoloon. Isä-lapsi -leiritoimintaa organisoi vapaaehtoisten isien joukko. Ammatillisesti ohjatulla perheleirillä huomioidaan kaikki osallistuvat perheenjäsenet.

Tavoitteena on tarjota mielekästä ja laadukasta leiri- ja retkitoimintaa perheille, sekä saada uusia aktiivisia isiä mukaan järjestämään isä-lapsi-leiritoimintaa.

Vapaaehtoiset ja nuoret aikuiset

Nuorisotoiminnassa on tilaa useille vapaaehtoistoimijoille erilaisissa tehtävissä ja toiminnoissa. Sohva-nuorteniltoja järjestetään kahden viikon välein. Varttuneet nuoret kokoontuvat säännöllisesti kuukausittain tapaamaan toisiaan ja suunnittelemaan sopivaa vertaistoimintaa.

Nuoret aikuiset suunnittelevat ja kehittävät toimintaa, joiden teemoja ovat mm. rauhankasvatus, ympäristön tila ja kansainväliset nuorisovaihdot. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana Harvan saaren leirikeskuksen ylläpidossa ja kehittämisessä.