Tukitoiminnot

Laadukas johtaminen

Yhdistyksen jäsenkokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja sääntöjen mukaan mahdollisesti koolle kutsuttu ylimääräinen kokous.

Johtokunta (valittu kaudelle)

Juha Lappalainen, puheenjohtaja (2021-2023)
Jörgen Björkman (2019-2021)
Leena Casagrande (2021-2023)
Keijo Ketonen (2020-2022)
Eero Kunnas (2021-2023)
Mikko Laitila (2021)
Harri Lindblom (2019-2021)
Matti Manner (2019-2021)
Kristian Robertsson (2020-2022)
Iina Salmi (2021-2023)
Eemil Taipalus (2021-2023)
Antti Valtola (2020-2022)
Tuula von Zweygbergk (2020-2022)

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Paavo Vilpo on luopunut puheenjohtajuudesta kautensa päättyessä vuonna 2020. Yhdistyksen syysvuosikokouksen valitsema uusi puheenjohtaja aloittaa tehtävässä vuoden 2021 alussa.

Tilintarkastus

Tilintarkastusyhteisö Oy Soinio & Co vastuullisena tilintarkastajana Osmo Soinio jatkaa yhdistyksen tilintarkastajana vuonna 2021.

Työvaliokunta

Johtokunta on nimennyt työvaliokunnan asioiden valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan valitsema jäsen. Työvaliokunnan esittelijänä toimii pääsihteeri ja sihteerinä hallintosihteeri.

Resurssit

Henkilöstö

Pääsihteeri johtaa kaikkea yhdistyksen toimintaa johtokunnan ohjeiden ja määräysten mukaisesti apunaan toiminnanjohtajat ja muu henkilökunta. Eri toimialoilla ja hankkeissa on päätoimisia, osa-aikaisia ja palkkiotoimisia työntekijöitä. Yhdistys maksaa kuukausittain palkkoja yli 60 eri henkilölle. Vuosittain palkkoja ja palkkioita suoritetaan lähes sadalle henkilölle. Vapaaehtoisia on noin 300.

Vuonna 2021 yhteisissä työntekijäkokouksissa tutustutaan paremmin omaan toimintaamme eri toimintaryhmien esittelyillä sekä käsitellään raportti työntekijöiden hyvinvointia koskevan työn tuloksista.

Talous

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tulos on negatiivinen, mikä kertoo tulojen käyttämisestä täysimääräisesti toiminnan järjestämiseen. Varsinaisen toiminnan alijäämä katetaan pitkälti NMKY:n kiinteistöjen vuokratuotoilla, yhdistyksen omistaman yrityksen BSM-palvelut Oy:n osingolla ja hallintopalkkioilla sekä erilaisilla avustuksilla.Vuoden 2021 talousarvio on alijäämäinen 8.340,00 euroa.

Vuoden 2021 talousarvioon tehdään varaus yhdistyksen omistamien tonttien kaavamuutosprosessin loppuun saattamiseksi taloudellisen tilanteen parantamiseksi pitkällä aikavälillä.

Osastoja kannustetaan oman varainhankinnan lisäämiseen sekä toiminnan resurssien oikein suuntaamiseen. Osastojen taloutta hoidetaan joko osana yhdistyksen taloudenhoitoa tai tulosvastuullisina yksikköinä. Yhdistyksen maksuvalmiuden seuranta on jatkuva. Kirjanpito ja palkanmaksu on ulkoistettu. Vuoden 2021 alusta kirjanpito-ohjelma vaihtuu, mikä tehostaa kirjanpidon seurantaa entisestään.

Viestintä

Turun NMKY:n viestintä tekee yhdistyksen toiminnan näkyväksi ja kuuluvaksi. Yhdistyksen monipuolisen toiminnan tunnettuutta lisätään sekä yhdistyksen omissa toimintaryhmissä että alueellisesti. Yhdistyksen toimintaa kuvaava vuosikirja toimitetaan yhteistyössä kaikkien toimintaryhmien kanssa. Vuosikirja julkaistaan verkkojulkaisuna ja linkkiä jaetaan sekä verkkosivuilla että erilaisissa yhteistyö- ja jäsenviestintäyhteyksissä. Vuosikirjasta tehdään myös painos jaettavaksi. Ulkoisen viestinnän välineinä käytetään erityisesti n. kerran kuukaudessa toimitettavaa sähköistä uutiskirjettä sekä tiedotejakelupalvelua, jonka kautta julkaistaan noin kerran kuukaudessa tiedote joka käsittelee yhdistyksen ajankohtaista toimintaa. Sosiaalisen median kanavat täydentävät tiedotuskanavakokonaisuutta.

Toimintavuoden aikana tullaan uusimaan Sirkkalankadun toimitilojen julkisivuteippauksia ja opastekylttejä vastaamaan nykyistä ilmettä. Myös Sirkkalankadun ja Kaskenkadun kiinteistöiden seiniin toteutetaan banderollimainokset mikäli niihin saadaan toimenpidelupa.

Sisäiseen viestintään käytettäviä Microsoft Office 365-palvelun tarjoamien kanavien käyttöä (erityisesti Teams) tehostetaan.

Tilat

Turun NMKY:n omistamasta kerrostalosta osoitteessa Sirkkalankatu 27 on otettu katutason toimistotilat sekä kaksiot Musiikkiopiston ja Katusovittelun käyttöön. Suurin osa kyseisen kiinteistön asunnoista on BSM-palvelut Oy:n tukinuoritoiminnassa. Vuonna 2021 ei ole tarkoitus ottaa enempää asuntoja omaan käyttöön.

Vuonna 2021 käynnistyy yhdistyksen omistamassa kerrostalossa osoitteessa Kaskenkatu 10 uutena toimintamuotona tuetun asumisen yhteisö. Kyseistä toimintamuotoa varten Kaskenkatu 10:stä on otettu käyttöön 14 asuntoa ja vuonna 2021 otetaan käyttöön vielä kaksi asuntoa.

Kaskenkatu 10 kiinteistössä toimii yhdistyksen Kuntokämppä sekä partiolippukunta KFUM Scouter Kamraterna. Pihan takarakennuksessa ns. Bunkkerissa toimivat yhdistyksen sukellusjaosto sekä partiolippukunnat Auran Tähti Pojat ja Turun Tähti-Tytöt. Lisäksi Bunkkerissa on nuorisotila.

Omien tilojen lisäksi Turun NMKY:llä on toimintaa vuokratiloissa Yliopistonkadulla, jossa toimii nuorten kohtaamispaikka Toivo sekä Maahanmuuttajapalvelut. BSM-palvelut Oy:llä on tukinuoritoimintaa Turun yksiköiden lisäksi Salossa ja Raisiossa. Koripalloa ja Yökoris-toimintaa harjoitetaan saleissa ja ulkokentillä ympäri Turkua.

Turun NMKY:n omistama Harvan saaren leirikeskus sijaitsee Turun saaristossa, n. 20 km päässä Turusta. Harvassa on majoitustilaa jopa 60 hengelle ja hyvät toiminnalliset mahdollisuudet.

Harvan toimintakausi on huhtikuusta marraskuulle. Kesäkausi on varattu Turun NMKY:n leiritoiminnan käyttöön, sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimintaan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kevään ja syksyn aikana Harvan käyttö keskittyy viikonloppuihin ja arkisin leirikeskus on käytettävissä mm. leirikouluille, kokouksille ja erilaiseen työyhteisökäyttöön.