Varsinainen toiminta – musiikki

Musiikkitoiminta tarjoaa puitteet monipuoliseen musiikin harrastamiseen ryhmissä ja musiikkiopistossa.

Kuoroissa ja soittokunnassa harrastajat ovat valtaosin aikuisia – musiikin opetukseen osallistuvat ovat kaikenikäisiä.

Musiikkitoiminta on kaikille avointa toimintaa, mutta edellyttää Turun NMKY:n jäsenyyttä. Musiikin opiskelu perustuu henkilökohtaiseen ohjaukseen ja ammattimaiseen opetukseen. Musiikkiryhmien toimintaa kuvaa vahvasti yhteisöllisyys ja osallisuus. Musiikkitoimintaa koordinoi ja toteuttaa musiikkitoimikunta, kuorojen ja soittokunnan taiteelliset johtajat, sekä lukuisa määrä vapaaehtoisia toimijoita.

Punainen nuottiMusiikkiopisto

Turun NMKY:ssä toimii taiteen laajan oppimäärän opetusta tarjoava musiikkiopisto. Musiikkiopistossa voi opiskella kaiken ikäiset musiikin harrastajat.

Vuonna 2021 Musiikkiopisto tarjoaa laadukasta ja ammattitaitoista musiikinopetusta ja luo positiivista suhdetta musiikkiin ja iloa musiikista. Opetusta annetaan laulussa ja pianon, viulun, huilun, kitaran, pienkanteleen ja ukulelen instrumenttiryhmissä sekä bändisoittimissa. Opistossa voi harrastaa myös bändisoittoa. Oppilailla on mahdollisuus esiintyä oppilaskonserteissa sekä muissa opiston järjestämissä tilaisuuksissa.

Aura Brass Band

Aura Brass Bandin tavoitteena on tehdä eurooppalaista brass band-kultturia paremmin tunnetuksi Varsinais-Suomen alueella. Suomen puhallinorkesteriliiton jäsenenä Aura Brass Band on esillä myös valtakunnallisella tasolla osallistumalla mahdollisuuksien mukaan Suomessa järjestettäviin puhallintapahtumiin, -kilpailuihin sekä tekemällä yhteistyötä muiden suomalaisten brass bandien kanssa. Tavoitteena on myös houkutella lisää nuoria soittajia vaskimusiikin pariin.

Erityisenä tavoitteena tulevalle toimintavuodelle on soittajamäärän kasvattaminen ja sen myötä toiminnan monipuolistaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi Aura Brass Bandin harjoitusaika on siirrettävä arkipäivälle, mielellään torstai-iltaan. Uuden harjoitustilan – TSMO-salin myötä, tavoite on tehdä yhteistyötä Turun musiikinopetus Oy:n kanssa. Myös puhallinmusiikkiesittelyä Turun ja lähialueen peruskouluihin järjestetään.

Vuonna 2021 on tavoitteena pitää 35 harjoitusta sekä esiintyä maalis-/huhtikuussa kevätkonserttissa trumpetisti Tero Lindbergin kanssa Sigyn-salissa, toukokuussa Partioparaatissa Auran Tähti Poikien marssirivistössä ABB:n signaalitorviryhmänä sekä Turun Puhallinmusiikkijuhlilla Forum Marinumissa, kesäkuussa Naantalin Musiikki-juhlilla, elokuussa Taiteidenyössä sekä joulukuussa Joulukonserteissa Naantalissa ja Turussa.

Aino-kuoro

Aino-kuoro on yli 18-vuotiaille tarkoitettu naiskuoro. Kuoro tarjoaa monipuolisen harrastuksen, jossa laulamisen lisäksi panostetaan myös eläytymiseen ja esiintymiseen. Aino-kuoron tavoitteena on tarjota elämyksiä kuulijoilleen.

Kuoron vuoden 2021 tavoitteena on laajentaa ohjelmistoa sekä kouluttautua vokaalimusiikin ammattilaisten ohjauksessa.

Kuoro hankkii uusia nuotteja sekä tilaa tilausteoksia ohjelmiston laajentamiseksi. Kouluttajiksi pyydetään tilaustöiden säveltäjiä ja ne räätälöidään kouluttajien kanssa kuoron tarpeisiin.

Mieskuoro Naskalit

Mieskuoro Naskalit on musiikillisesti korkealle tähtäävä ja sosiaalisesti hullunhauska nuorekas yhteisö.

Kuoro jatkaa järjestelmällistä työtään taiteellisen tason nostamiseksi ja laulajiston kasvattamiseksi.

Vuosittain toistuvien tapahtumien lisäksi pyritään järjestämään motivaatiota kasvattavia konserttimatkoja ja kuorokilpailuihin osallistumisia sekä lauluopetusta.

Lauluryhmä Tuurat

Lauluryhmä Tuurat on itsenäinen suora jatke emokuoro Naskaleille. Ryhmän tarkoituksena on ylläpitää lauluharrastusta, joka riittävällä tasolla haastaa jäsenensä monipuolisen mieskuoro-ohjelmiston harjoitteluun ja esittämiseen. Ryhmä haluaa toimia myös mieskuoro Naskaleiden käytännön tukena tarjoten erilaista järjestelyapua sitä tarvittaessa. Ryhmän perusta koostuu mieskuoro Naskaleihin kuuluneista laulajista tai pitkän kuorolaulun omaavista hyvistä laulajista. Laulun tulee soida ja vaikuttaa ryhmän sisällä ja esitettävälle kuulijakunnalle. Ryhmän koko ei ole olennainen asia, eikä sitä ole rajattu.

Lauluvuosi 2021 keskittyy perusohjelmiston rakentamiseen ja yhteisen soinnin harjoittamiseen. Ryhmä harjoittelee itsenäisesti, mutta käyttää säännöllistä ohjausapua äänen muodostuksessa ja yhteissoinnin saavuttamisessa. Ryhmä pyrkii esiintymään muutamia kertoja vuoden kuluessa.

Ryhmä haluaa tehdä pyyteetöntä auttamistyötä eri tahoille musiikkiesitysten muodossa ja olla omassa roolissaan aktiivinen osa emokuoro Naskaleissa. Harjoitukset ovat joka toinen viikko saman aikaisesti Naskaleiden kanssa.

Seniorikuoro

Seniorikuoro pitää yllä Turun NMKY:n varttuneempien mieskuorolaisten niin laulullista taitoa kuin henkistä vireyttä. Ohjelmisto sisältää perinteisiä hengellisiä, isänmaallisia, kansan- ja viihteellisiä lauluja.

Tavoitteena on edistää kuoron taiteellista tasoa, saada uusia laulajia, niin että jokaisessa äänilajissa on vähintään kahdeksan laulajaa ja säilyttää nykyinen tulojen määrä maksullisista konserteista.

Seniorikuoro pitää lauluharjoituksia kerran viikossa syyskuun ja toukokuun välisenä aikana.Kuoron toimintaa tarkastetaan erikoistumalla ”omalle linjalle”, jonka avulla saadaan uusia esiintymismahdollisuuksia.

Seniorikuoro esiintyy pyydettäessä pääyhdistyksen tilaisuuksissa, vanhainkodeissa ja kirkoissa, järjestää oman joulujuhlan, joulukonsertin sekä kahvikonsertin.

Lisäksi Seniorikuoro järjestää yhteisiä turisti-, konserttija teatterimatkoja. Kuoro jatkaa kummikuorotoimintaa Mäntyrinteen vanhainkodissa.