Katusovittelu

Ihminen kävelee keskellä katua poispäinKatusovitteluhanke vähensi nuorten ja heidän perheidensä kuormittumista auttamalla heitä konfliktien selvittämisessä. Saatujen palautteiden mukaan perheet pystyivät jättämään katusovittelussa käsitellyt asiat taakse. 

Erityisen hienoa vuodessa oli Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Piia Elon ja hyvinvoinnin apulaispormestari Elina Rantasen osoittama aito kiinnostus katusovitteluhankkeen ohjausryhmän jäsenten näkemyksiin nuorten tilanteesta Turussa. Apulaispormestarit vierailivat ohjausryhmässä syksyllä. 

Iloa tuottivat onnistuneet katusovittelut, joissa osapuolten kohtaaminen tuotti parhaimmillaan uutta ymmärrystä toisen tilanteeseen. Konfliktit päättyivät onnistuneiden sovittelujen lopputuloksena. Nuorilta saatiin hyvää palautetta. Poliisin mukaan katusovittelussa saatiin aikaan pysyviä tuloksia.

Haastavinta vuoden aikana olivat tilanteet, joissa perheiden ennakkokäsitykset ja –luulot toisistaan olivat hyvin kielteisiä. Katusovittelussa onnistuttiin hälventämään epäluuloja ja sopimaan asioista hyvässä hengessä, koska jokainen asiakas kohdattiin kiireettömästi ja vapaaehtoisuuteen pohjautuen omana itsenään ja oman asiansa parhaana asiantuntijana. 

 

Katusovitteluhanke tarjoaa turvallisen ympäristön alle 18-vuotiaiden konfliktien selvittämiseen. Katusovittelussa käsitellään kiusaamista, riitoja ja lieviä rikoksia. Katusovittelu antaa nuorille mahdollisuuden vastuun kantamiseen, teon korvaamiseen ja sovinnon tekemiseen.

Syyllistäminen tai rankaiseminen eivät kuulu sovitteluun, vaan tärkeää on osapuolten tasavertainen kohtaaminen ja asian selvittäminen sekä ratkaisujen hakeminen yhdessä. 

Katusovittelu on maksutonta, vapaaehtoista, tasapuolista ja luottamuksellista. 

Keväällä 2019 Turussa käynnistynyttä hanketta rahoitetaan STEA:n eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tuella.