Toivossa nuori kohdataan ja huomioidaan sekä yksilötasolla että osana kävijäyhteisöä

yhdeksän värikästä kuvaa esineistäVaikka moni tuttu ja perinteinen juttu on puuttunut hetkittäin arjesta, on tilalle luotu uusia mahdollisuuksia pitää yhteyttä toisiimme. Nuorten kanssa yhdessä perustettu Nuorten kohtaamispaikka Toivon Discord-palvelin on tuonut arkeen hienon mahdollisuuden pitää yhteyttä toisiin, kirjoittelemalla ja juttelemalla.

Toimintakentän laajentuminen nettialustalle on osittain madaltanut kynnystä osallistua. Mukana voi olla, vaikka kotoa lähteminen olisi hankalaa ja tuottaisi vaikeuksia. Tieto siitä, että palvelimilla on muita, samanikäisiä ja usein jokseenkin samanlaisessa elämäntilanteessa olevia, laskee kynnystä uskaltautua mukaan. Yhteyden pitäminen muihin on luonut sisältöä päiviin, tuonut erilaisia näkökulmia asioihin sekä oivalluksia omaan elämään, mukavaa juttuseuraa ja parhaassa tapauksessa myös uusia tuttavuuksia ja jopa ystävyyttä.

”Minulla Toivoon löytäminen, silloin kauan sitten, oli tärkeimpiä asioita, että alkoi saada asioita ärjestymään.”

Palvelimella on jaettu arjen iloja ja suruja, tekstinä, kuvina ja keskusteluina. Palvelin pitää sisällään paljon erilaisia keskusteluja –  vakavampia ja huumoriakin – ihan varmasti jokaiselle löytyy jotain.  Mukana on ollut lähes 100 nuorta sekä paljon yhteistyökumppaneita. Vuoden aikana nuoret ovat olleet aktiivisena yhteensä 1450 kertaa, ohjaajien ollessa tavattavissa ja tukena lähes päivittäin. Palvelimen ollessa liittyneiden käytössä 24/7 on tarjolla ollut myös paljon vertaistukea vuoden jokaisena päivänä.

”Ainakaan ei tarvii olla yksin kotona, kun voi tulla Toivoon.”

Kohtaamispaikan ollessa kiinni, monen toiminnassa mukana olevan nuoren arjesta puuttuu juuri se paikka, johon päivisin voi lähteä- pois kotoa ja tavata muita ihmisiä. Ainut paikka viettää aikaa on siis oma koti, jossa tekemisen keksiminen ja ajan kuluminen tuottaa usein murheita. Vaikka netti ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovatkin suurelle osalle hyvinkin luontevia asioita, tuottaa se myös monelle vaikeuksia osallistua. Varsinkin uusien nuorten mukaan tuleminen ja osallistuminen toimintaan on ollut nyt erilaista ja vaatinut hieman enemmän aikaa.

Iloa vuoteen ovat tuoneet tutut ihmiset, mahdollisuus osallistua toimintaan ja olla osa Toivon yhteisöä. Rajoitusten helpottaessa isoja valon pilkahduksia ovat olleet odotetut tapaamiset kasvokkain. Kohtaamispaikalla, puistossa ja yhteisten retkien ja ulkotapaamisten merkeissä välillä helteessä ja välillä kaatosateessa.  

Kaikkea vuoden toimintaa on ohjannut hyvin vahvasti perusajatus aktivoivasta, toiminnallisesta ja kuntoutumista tukevasta päivätoiminnasta, jossa jokainen nuori kohdataan ja huomioidaan sekä yksilötasolla että osana Toivon kävijäyhteisöä. Tukea, turvaa, kannattelua ja vahvistumista arjessa, ajatuksena, ettei kukaan olisi tai jäisi yksin, kun arkeamme horjutetaan joltain suunnalta.  

Poikkeuksellinen ja haastava vuosi.  Mutta myös monessa mielessä uudenlainen ja opettavainen. Monen asian suhteen on opeteltu ja opittu uusia tapoja toimia ja toteuttaa kohtaamisia, etänä ja livenä. Moni oppi jää mukaan tuleviinkin vuosiin, joihin jatketaan positiivisella mielellä Toivon porukkana – monen nuoren sanoin- toivolaisina! 

”Oli elämäntilanne tai muu tilanne mikä tahansa, niin Toivon porukka kulkee matkassa mukana niin etänä, kuin lähellä.”

Nuorten kohtaamispaikka Toivo on avoin kohtaamispaikka 17-28-vuotiaille nuorille aikuisille. Toivo tarjoaa mielekästä, aktivoivaa ja kuntoutumista tukevaa päivätoimintaa, apua ja ohjausta, muiden seuraa sekä paikan, jossa voi viettää aikaa.

Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Toiminta rahoitetaan STEA:n eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tuella. Vuosi 2021 oli  Nuorten kohtaamispaikka Toivon  17. toimintavuosi.