Tuetun asumisen yksikön toiminta käynnistyi

Vuosi 2021 oli NMKY-Sosiaalipalveluille kaiken kaikkiaan hyvä vuosi. Työssä on voitu yhdessä,  ulkoisista haasteista huolimatta, keskityttyä täysipainoisesti nuorten arjen hallintaan liittyviin haasteisiin ammatillisesti ja tavoitteellisesti. 

NMKY-Sosiaalipalveluiden Nuorten tukiasunnoilla on toiminut vuonna 2021 yhteensä 25 sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen koulutuksen omaavaa tukiperhetyöntekijää. Tukiasumispaikkoja nuorille on ollut yhteensä yli viisikymmentä. Tukiasuntoyksiköitä on toiminut neljä, kolmella paikkakunnalla: kaksi Turussa, lisäksi yksiköt Raisiossa ja Salossa. Tukiasuntoyksiköissä kaikki nuoret ja heitä ohjaavat ja tukevat tukiperhetyöntekijät asuvat samassa portaassa, omissa asunnoissa. Nuorten tukiasunnoilla keskitytään elämänhallinnan ja arjesta selviytymisen tukemiseen ja harjoitteluun. Kuluneena vuonnakin tarve Nuorten tukiasuntojen ammatillisesti ja tavoitteellisesti toteutetulle työlle on ollut ilmeinen ja selkeä.

nainen kädet ylhäällä hymyilee sivulleVuoden alussa käynnistyi NMKY-Sosiaalipalveluiden uusi Tuetun asumisen yksikkö Turussa. Yksikkö on suunnattu 18-30 -vuotiaille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat vahvaa, toiminnanohjauksellista tukea elämänhallintaan ja arjesta selviytymiseen. Yksikössä on 14 asiakaspaikkaa / tukiasuntoa ja siellä toimii 5 ohjaajaa yhdessä toiminnasta vastaavan talojohtajan kanssa. Ohjaajat työskentelevät kahdessa vuorossa. 

Toiminta on lähtenyt liikkeelle heti alusta alkaen erinomaisesti. Jo käynnistysvaiheessa yksikön kaltaisen työn tarvetta on kuvastanut se, että puolet asukaspaikoista oli varattu jo ennen käynnistymistä. 

Tällä hetkellä, kun vuosi toimintaa on takana, on käytännöt ja toimintatavat saatu hienosti luotua ja kehitettyä vastaamaan tehokkaasti käytännön tavoitteita ja tarpeita. Käynnistystä on edistänyt suuresti myös yksikön työyhteisön alusta alkaen ammatillisesti vahva, tavoitteellinen ja itseohjautuva työote ryhmänä. 

Suurelta osin, vuoden toiminnan jälkeen, voi todeta, että yksiköllä ja sen kaltaisella toiminnalla on ollut tilaus sekä palvelukentällä että osana NMKY-Sosiaalipalveluita. Tuntuukin, kuin yksikkö olisi ollut olemassa aina.

 

NMKY-Sosiaalipalvelut on toiminut palveluntuottajana lastensuojelun avo- ja jälkihuollon sektoreilla jo vuodesta 1990. NMKY-Sosiaalipalveluilla on neljä Nuorten tukiasumisyksikköä, jotka toimivat Turussa (2kpl), Raisiossa ja Salossa sekä vuonna 2021 perustettu Tuetun asumisen yksikkö Turussa. Nuorten tukiasunnot auttaa itsenäisen arjen ja elämän alkuun 16-25 vuotiaita nuoria. Tuetun asumisen yksikkö tarjoaa tuettua itsenäistä asumista 18-30 vuotiaille nuorille aikuisille.

NMKY-Sosiaalipalvelut/ BSM-palvelut Oy on Turun NMKY ry:n omistama sosiaalipalveluyhtiö.