maahanmuuttajapalveluiden vuosi auttamisen merkeissä

Turun NMKY:n Maahanmuuttajapalveluiden vuosi 2021 sujui aktiivisen toiminnan, ihmisten kohtaamisen ja auttamisen merkeissä. Asiakkaita pystyttiin tapaamaan toimistolla pääsääntöisesti koko ajan huolehtimalla asiakkaiden ja työntekijöiden terveysturvallisuudesta. 

Katy Viljasen ja Markku Estalan kuvat sinisellä taustalla Päivystyskäynnit oppilaitoksilla ja autotehtaalla Uudessakaupungissa olivat koko vuoden tauolla. 

Asiakkaita maahanmuuttajapalveluissa on runsaasti. Psykososiaalinen tuki, sekä tavoitteiden mukaiset teemat ovat esillä. Erilaiset parisuhteisiin ja talous- ja raha-asioihin liittyvät haasteet ovat korostuneet toimintavuonna 2021. Palveluohjauksessa asiakkaita kävi vuonna 2021 yhteensä 153.

Verkostoyhteistyö on tilanteesta huolimatta aktiivista ja molemmat työntekijät ovat olleet aktiivisesti niissä mukana. Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin on luonnollinen ja tärkeä osa työtä. 

Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että palvelu on voinut olla auki ja ollaan voitu tavata kasvokkain ja se näkyy hyvinä asiakaspalautteina.